Utanför EU-parlamentet i Bryssel efter ett lyckat möte, står från vänster Srdjan Sergio Grujic, Nette Schölin och Nisse Petersson.Fotograf: Michele Labriola

TIA och Agora undertecknar samarbetsavtal i Bryssel

?Nu stärker vi det internationella samarbetet?

Truckers International Association, TIA, och italienska Agora 2.0 Mobilitazione nel Trasporto i möte på EU-parlamentet för att stärka banden genom att underteckna ett samarbetsavtal vilket nu ska samla fler länder och skapa ett europeiskt samarbete.

Förra året deltog TIA på sitt första möte i EU-parlamentet i Bryssel dit Europaparlamentarikern Peter Lundgren (SD) bjudit gäster. Nu är TIA åter i Bryssel för att delta i ett möte mellan TIA:s representanter och italienska motsvarigheten Agora 2.0 Mobilitazione nel Trasporto.

Första gången Agora är inbjuden till möte på parlamentet i Bryssel, är då Peter Lundgren 2016 bjuder in bland andra Här Stannar Sverige och Agora 2.0. Då presenterar Agora ett väl genomarbetat, skriftligt dokument om hur övervakning av internationella fordons rörelser kan göras på ett effektivt sätt via en Europeisk portal.

Sedan 2017 har TIA och Agora haft täta kontakter och det dokument Agora sammanställt, har de tillsammans fortsatt att bygga vidare på och nu ska samarbetet befästas genom undertecknandet av en promemoria.

Ordförande för Agora är Srdjan Sergio Grujic och han möter TIA:s ordförande Nisse Petersson och TIA:s talesperson Nette Schölin. Vad betyder denna dag?
– Den är av stort symboliskt värde då det nu skapas en stor konsensus för ett europeiskt samarbete mellan länderna i dessa frågor, säger Sergio

I promemorian står bland annat att de vill skapa en Europeisk portal för övervakning av tunga vägtransporter genom GNSS, Global Navigation Satellite System.
– Endast smarta färdskrivare räcker inte, säger Sergio. Men, tillsammans med GNSS, får vi ett effektivt verktyg.

Portalen övervakar inte endast cabotagetrafik, utan kan i all oändlighet uppdateras så att det även går att se löneutbetalningar, spårbarhet av gods, motverka terrorism, smuggling och skatteflykt. Allt i realtid tillgängligt för alla behöriga.

För att bli starka och kunna påverka den europeiska politiken, måste även samarbetsbanden stärkas. Idag undertecknar Sergio och Petersson ett samarbetsavtal och nu ska båda organisationerna arbeta för att bli större i Europa och de välkomnar alla intresserade att bli en del av samarbetet. Skrivelsen som undertecknas idag, består av 358 sidor.
– Två länder har nu befäst att de står enade, med gemensamma mål och riktlinjer, i kampen för att påverka transportbranschen till det bättre, säger Nette Schölin.

Agora och TIA ser detta som det största projektet och reformen hittills och nu ska fler länder engageras.

Nu stundar fler möten både i Italien och Sverige för att undersöka andra länders situation och för att utöka antalet samarbetspartners.

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-27 13:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Agorà 2.0 - Mobilitazione nel Trasporto Bryssel EU-parlamentet Samarbetsavtal Schysta villkor TIA