Med en så kallad iDolly behövs ingen dragbil för att flytta trailers förarlöst. Fotograf: SAFER

Nytt projekt: Förarlösa transporter utan lastbil

SAFER Trafiksäkerhetscentrum är ett kompetenscenter där ett 30-tal partners från samhället, akademin och industrin samarbetar tvärfunktionellt för framgångsrik och effektiv forskning inom fordons- och trafiksäkerhet.
Nu tar man ett nytt grepp runt sin forskning för säkrare transporter genom automation. I projektet, iDolly, kommer forskare från Chalmers och Volvokoncernen i samverkan med flera andra företag att utveckla teknik för att transportera containers på allmänna vägar, helt autonomt utan förare ? och utan dragbil.

En knapp halvtimmes bilfärd på motorvägen öster om Göteborg ligger Viared industripark. Här ska inom kort självkörande lastbilssläp köra från en omlastningsterminal ut till de olika företagen i parken. Lastbilssläpen ska transporteras helt utan förare med hjälp av en så kallad dolly.

SAFER har i tidigare projekt använt sig av en dolly för att koppla ihop släp för att testa extremt långa, och effektiva, godstransporter. Nu ska en ny, ännu mer avancerad, dolly utvecklas som ska användas till att undersöka om det är möjligt att helt automatiskt transportera containers kortare sträckor på allmänna vägar.

Med en elektrisk motor på en dolly samt en rad sensorer och ett avancerat styrsystem, blir det möjligt att förflytta en trailer utan en mänsklig förare.

Säkerheten på vägarna i industriparken och på terminalen förväntas öka med en förarlös dolly eftersom de tekniska systemen för autonom körning sannolikt kan köra säkrare än en genomsnittlig förare, skriver SAFER i ett pressmeddelande.

Genom att dollyn drivs elektriskt kommer de lokala utsläppen av avgaser dessutom helt utebli. Kostnaden kommer också att bli lägre då ingen förare behövs. Detta medför även att transporten kan utföras när som helst på dygnet, utan påverkan av kostnaden.

Testerna kommer att genomföras på provbanan AstaZero och i Viared Industripark. En lastbil med dubbla trailers, sammankopplade med en dolly, kör godset från hamnen i Göteborg.

På omlastningscentralen i Viared kopplas dollyn och det bakre släpet loss. Även detta momentet planeras att genomföras helt automatiskt. Den automatiska dollyn kommer därefter köra ut godset till den aktuella kunden i Viareds industripark.

SAFER:s forskningsinfrastruktur, fordonslabbet Revere, kommer att ansvara för att planera och genomföra testerna, som beräknas påbörjas under hösten 2019.
– Projektet är väldigt spännande, det är inte omöjligt att vi blir först ut med att testa transporter av helt förarlösa containers på allmänna svenska vägar, berättar Fredrik Von Corswant, infrastukturledare på SAFER.

I projektet ingår SAFER:s partners AB Volvo och Chalmers samt även VBG, Ellos, Kerry Logistics, Speed Group och Borås Stad.

Projektet är delvis finansierat med medel från Vinnova och pågår mellan 2018 och hösten 2020.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-27 12:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Autonoma transporter Förarlöst Forskning iDolly Safer