Nu får klampen sitta kvar tills böterna är betalda – i Storbritannien

Brittiska DVSA utökar möjligheterna att ta ut böter på plats även för överträdelser som begåtts tidigare. Utländska förare måste betala på plats eller få sina fordon fastlåsta tills betalning skett.

Driver and Vehicle Standards Agency, DVSA, kan från och med idag, den 1 februari, utfärda påföljder för brott som ägt rum de föregående 28 dagarna, skriver Commercial Motor. Detta omfattar brott som kör- och vilotidsbrott och eventuella brott mot ordinarie veckovila i hytten.

Myndighetspersonalen får utfärda böter på 300 pund (cirka 3 500 kronor) för upp till fem brott mot kör- och vilotiderna under de föregående 28 dagarna vilket innebär att en enskild förare kan få böter på totalt 1 500 pund (närmare 18 000 kronor) för tidigare begångna brott. De eventuella böterna gäller såväl brittiska som utländska förare och kommer att omfatta brott begångna såväl nationellt som internationellt.

Utländska förare måste betala böterna på plats innan de får fortsätta sin färd och kommer att få sina fordon fastlåsta tills betalning skett.

DVSA kommer att utfärda böter om 300 pund för förare som tar sin veckovila i hytten på platser där det orsakar problem, exempelvis i bostadsområden då det förekommit att invånare klagat på buller, nedsmutsning och osociala beteenden. Böterna för veckovila handlar om att förarna inte kan få en ordentlig vila och även utsätts för dåliga levnadsvillkor.

DVSA:s vd Gareth Llewellyn säger att de hårdare böterna kommer att hjälpa DVSA att vidta stramare åtgärder mot förare som bryter mot reglerna.
– Det finns ingen ursäkt för att köra trött och att somna bakom ratten på ett tungt fordon, det kan bli förödande, säger han. Alla förare som bryter mot dessa regler sätter andra trafikanter i fara.

The Freight Transport Association, FTA, välkomnar att det vidtas åtgärder mot utländska förare som kan ha begått ett antal brott under flera dagar innan de stoppas.

Trots att de nya reglerna träder i kraft den 1 februari, kommer DVSA inte att aktivt börja genomföra dem förrän i mars för att låta de första 28 dagarnas ansvarsperiod löpa.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-01 17:07
Kategori: Nyheter
Taggar: DSVA Klampning Storbritannien