Polisen stoppar och kontrollerar ett av TMB:s ekipage.Fotograf: Polisen

Intensiv transportverksamhet med estniska fordon – kan det vara rätt?

Transporterna av betongelement från Karlstads Ytterhamn till byggarbetsplatsen i Grums utförs av estniska ekipage som kör nonstop mellan orterna. Är det kombitrafik eller cabotage och i så fall ? är de lagliga? Eller är transporterna av ett annat slag?

Redaktionen blir kontaktad angående dessa transporter och får veta att stora mängder betongelement av olika sort, ligger på hamnplanen i Karlstads Ytterhamn. Där lastas de på estniska trailerekipage som antingen kör till en mellanlagringsplats i Vålberg eller direkt till Grums där Billerud Korsnäs bygger en kartongfabrik. Ekipagen ägs av estniska TMB Element.

Vi kontaktar polisen i Karlstad som också fått en rad påstötningar om transporterna. De låter meddela att man har ögonen på verksamheten och de berättar att betongen kommer via järnväg från Finland till Karlstad där de lastas av och förvaras på hamnplanen.

I kombidirektivet finns det noga angivet hur och på vilka sorters lastbärare godset ska transporteras för att omfattas av direktivet. Att, som i detta fall, lasta om godset, innebär att man bryter kedjan och kan inte längre åberopa kombidirektivet.

Om det inte är kombitrafik, kan det vara cabotagetrafik, men då kan inte estniska ekipage köra nonstop som de nu gör för då blir det otillåten cabotagetrafik. Det vill säga om de inte körs på nyttjanderättsavtal genom ett svenskt företag.

Det visar sig att det inte finns något nyttjanderättsavtal att åberopa. Finns det något annat lagligt alternativ?

När vi kontaktar polisen igen, talar vi med gruppchef Anders Karlsson som berättar att de idag åkte ner till hamnen och kontrollerade ett av ekipagen. De har undersökt saken noga och även talat med Mattias Andersson på Transportstyrelsen. Man kunde då konstatera att TMB:s fordon kör så kallat ”eget gods”.
– TMB äger betongprodukterna, bilarna är deras och de äger bygget som är en helentreprenad, säger Karlsson.

För transport av eget gods behövs inget trafiktillstånd. Estland är ett EU-land och har gemenskapstillstånd. För att beskriva det enkelt, kan vi göra en jämförelse med ett företag som har egna produkter som de kör ut till kunden utan att fakturera för transporten då denna kostnad ligger i priset för den egna produkten.

Fotnot
Anledningen till att vi publicerar denna artikel är att många har hört av sig till polisen och till redaktionen och ifrågasatt om transportverksamheten kan vara laglig. Vi vill med artikeln klargöra hur det ligger till.

Om artikeln

Publicerad: 2017-09-28 17:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Eget gods Estland Grums TMB Element