Fotograf: Yvonne Palm Lundström, Trafikverket

Trafikverket:

Vägar byggda under 80-90-talet de enda som klarar BK4

Igår fattade riksdagen beslut om att öppna upp för 74-tonsekipage i hela landet. Ett komplicerat arbete är att peka ut vägar som kan klara de tyngre ekipagen, ett projekt som Lars Bergman på Trafikverket nu har blivit utnämnd att leda.
- De enda vägar som kan klara BK4, är de som är byggda under 80-90-talet, säger Lars Bergman till tidningen Proffs.

Lars Bergman är nytillsatt projektledare på Trafikverket där man nu startat upp ett projekt för införandet av BK4. Projektet löper fram till 31 mars 2018. Han ska beskriva mer praktiskt hur man ska kunna införa BK4 så att styrgruppen kan fatta beslut.
– Vi kommer att upprätta en kommunikationsplan för att vara så öppna vi kan med information både internt på Trafikverket men också externt som är viktigt för ett projekt som detta, säger Bergman.

Sedan 2014 har Trafikverket haft tre regeringsuppdrag rörande BK4, medan Transportstyrelsen haft ett som mer rör fordonskombinationer för BK4 och som lämnats in 2016.
– I samband med det tredje regeringsuppdraget hösten 2016, ville man att Trafikverket skulle vara mer precisa och peka ut ett vägnät och i det uppdraget kom även det politiska ställningstagandet att det inte fick konkurrera med sjöfart och järnväg, säger han.

I november levererades en rapport till regeringen tillsammans med kartor som pekade ut fem geografiska områden där både väg och bro skulle kunna tåla belastningen och som inte konkurrerade. Efter att bland andra trafikutskottet gått igenom rapporten, hamnade det så för beslut i riksdagen (PDF) och resultatet skrev vi om igår.

Riksdagens beslut har kastat tillbaka bollen till regeringen som nu måste ta ställning till hur de ska hantera den nya situationen eftersom Trafikverket jobbar åt regeringen.

Därmed måste regeringen, efter riksdagens beslut igår, formulera en ny arbetsorder till Trafikverket vilken, enligt beslutet igår, bör innefatta att hänsyn till konkurrensen med räls och vatten inte längre ska tas.
– Under tiden fortsätter vi att jobba med de fem områdena och ser om dessa kan utvidgas lite mer enligt de tidigare instruktioner regeringen gett oss, säger Bergman.

Trafikverket har i sin rapport visat en stor del av det vägnät som är aktuellt. Kartor och information finner man i ett offentligt material på Trafikverkets hemsida (PDF).

Hur ser verklighetens vägnät ut om regeringen imorgon kommer med nya instruktioner som innebär att ni ska se på hela vägnätet i hela landet?
– Även om en ny order säger att vi enbart ska se till vägarnas bärighet, blir det inga dramatiska förändringar omgående eftersom vi idag fortfarande har ett gammalt vägnät och de enda vägar som kan klara BK4, är de som är byggda under 80-90-talet, anser Bergman.

Han understryker att det inte är en enkel och snabb sak att införa BK4 eftersom det handlar om en mängd andra saker som exempelvis fordonskombinationer med tanke på axeltryck, vägmärken, trafikförordningar, kommunikation, hur transportörer ska få veta vilka vägar det handlar om och regelefterlevnad.
– Vi tittar på digitala lösningar för att få ut informationen när vägarna väl ska öppnas, säger Bergman. Ett stort ansvar kommer att ligga på själva marknaden för att det här ska fungera.

Redan idag rullar det runt trettio-fyrtio 74-tonsekipage på dispens på specifika vägar. Bergman pekar på att nya fordon är dyra investeringar och ser att under 2018 är det främst de befintliga ekipagen som får ett större vägnät att röra sig på utan att söka dispens hela tiden.
– Det är mycket som händer nu och under hösten när det gäller BK4. När det gäller uppdrag från regeringen så gäller Godspropositionen som uppdrag, så införande av BK4 kör vi oavsett vad som händer, sammanfattar Lars Bergman.

Hur regeringen efter riksdagsbeslutet igår väljer att eventuellt omformulera lydelsen av Trafikverkets uppdrag kring vilka vägar som ska kunna ingå, återstår att se och det finns anledning att avvakta med eventuella nyinvesteringar i fordon tills Trafikverket och Transportstyrelsen landat med sina projekt rörande BK4:s vägar och fordonskombinationer.

Om artikeln

Publicerad: 2017-05-04 15:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Bärighetsklasser BK 4 Riksdagsbeslut Trafikverket