Drabbad av kartellen? Så kan du få ersättning!

Sveriges Åkeriföretag har genom att ingå ett avtal med den internationella advokatfirman, skapat en unik möjlighet för åkerier som kan ha drabbats av lastbilstillverkarnas kartellbildning. Konceptet är riskfritt och utsikterna att få ersättning bedöms som mycket goda.

Den 19 juli 2016 stod det klart att en förlikning skett mellan den Europeiska Kommissionen och ledande lastbilstillverkare som DAF, MAN, Volvo/Renault, Daimler och Iveco som befunnits ha bedrivit kartellverksamhet under 1997-2011.

Scania tog inte del i förlikningen och är fortfarande under utredning. Böterna på 2,9 miljarder Euro är bland de högsta som Kommissionen någonsin dömt ut.

Om man under nämnda period köpt eller leasat nya fordon från 6 ton och uppåt, kan man ha drabbats och därmed ha rätt till ersättning.

Sveriges Åkeriföretag, SÅ, skickade redan i december ut personliga brev till samtliga medlemmar med information om att man skapat en riskfri möjlighet för dem att processa mot de stora koncernerna. SÅ har om detta ingått ett avtal med välrenommerade och erfarna advokatfirman Hausfeld som skapat ett särskilt bolag för ändamålet, Financial Right. Andra nordiska åkeriorganisationer har följt SÅ:s exempel.
– Det finns många jurister som arbetar med konkurrensrätt, säger Fredrik Engström, jurist på SÅ. Men, vi har tagit fram ett koncept där man riskfritt anmäler sig till att vara med i en mycket stor grupp av nordiska åkare som tillsammans lägger fram sina skadeståndskrav till kartellen.

Detta säger Engström kräver ett avtal med en stor och stark aktör. Styrkan ligger i att vara många och att man istället för utdragna domstolsprocesser, ska kunna nå förhandlingslösningar istället.
– Tillverkarna har genom de medgivna rekordstora böterna i praktiken erkänt sin skuld och vill troligtvis inte ha sin byk offentligt tvättad till stora kostnader och negativ medial uppmärksamhet, säger han. Därför tror vi att de kommer gå med på utomrättsliga uppgörelser.

Att delta i processen kostar ingenting. Det handlar istället om att dela med sig av ett utbetalat skadestånd – om ett sådant erhålls.
– De som deltar kan komma att få ut betydande och oväntade ersättningar från gamla avskrivna affärer enbart genom andras kompetenta arbetsinsatser, säger Fredrik Engström. För den arbetsinsatsen kommer aktören att få en procentbaserad, ännu ej fastställd, provision på de fastställda skadeståndsbelopp kartellen betalar ut.

Det är inte SÅ som avgör detta och variationer vid olika scenarier kan inte uteslutas, säger han och tillägger att det i slutänden ändå handlar om ett i så fall oväntat och säkert välkommet ekonomiskt tillskott till företagskassan.

SÅ bedömer utsikterna till ersättning som mycket goda och även om en del åkare inte kommer att kunna styrka överdebitering, har de ändå kostnadsfritt prövat huruvida de drabbats av kartellen eller inte.
– Åkarens arbetsinsats handlar i stort om att fylla i de uppgifter som efterfrågas, säger han.

Därefter tar jurister, ekonomer och dataproffs över i Tyskland och England. SÅ och deras betalande medlemmar har skapat en unik möjlighet.

Vad skulle du avslutningsvis vilja säga till dem som ännu tvekar att anmäla sig?
– Tveka inte! Åkarna själva ska inte starta någon process utan anmäler sig till ett stort, starkt lag utan att behöva göra någonting speciellt efter att ha lämnat svar på av Financial Rights ställda frågor. Det är deras livs chans att delta gratis i ett miljardlotteri som dessutom har en betydande möjlighet till utfallande vinst. Vinner du inte, har det i alla fall inte kostat dig någonting, sammanfattar Fredrik Engström.

SÅ har tagit fram konceptet för sina medlemmar, men åkerier utanför SÅ kan också ta del av detta genom att besöka Hausfelds hemsida.

 

Hausfeld: ”Flera hundra svenska åkerier har redan anmält sig”

 

Andrew B. Bullion är en del av Hausfeld och han berättar för Proffs att efter SÅ:s information till medlemmarna, har redan nu flera hundra svenska åkerier anmält sig.
– Även åkerier i hela Europa har anmält sig och dessa tusentals åkerier har fått sällskap av medelstora och mycket stora företag som tillsammans utgör en extremt stor grupp som ansöker om en rättvis ersättning för den skada de lidit, säger han.

Hausfelds specialgrupp för detta, Financial Right, har även svensktalande personal varför språkbarriären försvinner. Storleken på detta projekt säger Bullion är högst motiverande både för honom själv och för Hausfeld även om man under mer än decennium framgångsrikt arbetat med den här typen av karteller.
– Det här är inte bara ett arbete, säger han. Det är ett sorts kall, en komplex plikt, att ställa saker tillrätta.

Priskarteller är tyvärr vanliga, säger han och det är naturligtvis inte roligt att behöva agera mot ett företag som exempelvis Volvo, men när det är i så stor skala som denna kartell, är det desto nödvändigare.

Omfattningen av denna kartell är en av de största Hausfeld sett.
– Ur ett monetärt perspektiv är den historiskt sett den största, men det låter vi oss inte skrämmas av, säger Bullion. Vi har varit med om de största fallen i Europa tidigare.

De ser det som ett utmärkt tillfälle för en erfaren advokatbyrå som Hausfeld att ställa tillrätta detta och med klienterna i fokus, kommer man att söka affärsmässiga lösningar med samma beslutsamhet oavsett om kunden är stor eller liten. I Sverige är det SÅ och deras betalande medlemmar som har möjliggjort detta för de svenska åkerierna, men ni säger att även andra åkerier är välkomna?
– Naturligtvis är de också välkomna att ta kontakt med mig och vi har förståelse för att situationen kan kännas främmande. Kanske fler åkerier borde bli medlemmar i SÅ på grund av denna möjlighet, men även av många andra anledningar, avrundar Bullion på Hausfeld.

Fotnot:
Enligt en artikel i Dagens Industri den 3 april 2017, medger Volvo att de kommer att behöva hantera skadeståndskrav, men lägger locket på om hur stora dessa kan bli. Aktieägarna och marknaden svävar i ovisshet om hur stor smäll som hotar.

 

Om artikeln

Publicerad: 2017-04-25 18:41
Kategori: Nyheter
Taggar: Förlikning Hausfeld Lastbilskartell Rättsprocess Skadestånd Sveriges Åkeriföretag