Nu skärper IKEA alkotesterna

?Säkerhet är av högsta prioritet?

Efter upprepade fall och incidenter i Sverige med förare som kört alkoholpåverkade, har IKEA beslutat att uppdatera sina rutiner för alkoholtester vid sina anläggningar i Torsvik och Älmhult, läser vi ett utskick de nyligen gjort.

Det kan inte ses som annat än positivt att nu även Ikea vidtar ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med påverkade förare, något man inte varit förskonade från.

Ikea har gjort ett utskick till dem som berörs och i det läser vi att de nya rutinerna ska införas från och med första april i år. Josefin Thorell på Inter-Ikeas informationsavdelning bekräftar att rutinerna ska införas.
– Vi har redan tidigare kontrollerat vid misstanke om påverkan på det sätt som utskicket gör gällande, säger hon till Proffs. Stickproven blir ett tillägg till denna rutin.

Det tillkommer således slumpmässiga, fysiska utandningskontroller av externa förare som ska in på Ikeas områden. De slumpmässiga kontrollerna, samt kontroller vid misstanke om alkoholpåverkan, ska utföras av vakterna på respektive område, står det i utskicket.

Om kontrollen får positivt utslag, eller om föraren vägrar låta sig kontrolleras, förbjuds denne att köra in på området.

Om chauffören luktar alkohol eller på annat sätt uppför sig på ett sätt som väcker misstanke om alkoholpåverkan, kommer säkerhetsansvarig även att kalla polis till platsen för att vidta åtgärder. I väntan på polisen, kommer lastning/lossning att bli försenad.

I texten understryker Ikea att man inte kan tvinga chaufförer att göra utandningsprov, men en vägran innebär att de av säkerhetsskäl kommer att fördröja lastning/lossning med åtta timmar. Detta kommer att rapporteras som leveransfel i transportrapporten.

Alla fall kommer dessutom att registreras för statistiska ändamål och man uppmanar transportörerna att informera och att samarbeta för den gemensamma säkerheten.
– Säkerhet är av högsta prioritet, avslutar Josefin Thorell på Ikea.

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-15 16:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkotester Ikea Trafiksäkerhet