Fotograf: Road Cargo

Road Cargo:

Vi har svenska förare och avtalsenliga löner

På Logistik & Transportmässan i Göteborg, var Road Cargo ett av endast tre företag på plats som fysiskt utför förflyttning av gods på vägarna. I ett bedövande konkurrensklimat med stora inslag av billigare utländska transportörer och speditörsjättar, var mötet med Road Cargo uppfriskande.

Road Cargo har nio kontor i Sverige och ett rikstäckande nätverk samt erbjuder ett brett och varierat utbud av transportlösningar som omfattar klassiska fjärrtransporter, distributionssystem, flyttning, forsling och intermodala transporter och kombinationer dessa emellan.

Vi träffar försäljningschef David Tornborg och frågar om fordonen och förarna.
– Vi har svenska förare som får avtalsenliga löner och egna, svenska, fordon, berättar han.

Varje kontor förfogar över sin egen fordonspark som består av fordon anpassade för just deras verksamhet. Den lokala anknytningen och lokalkännedomen kontoren har i sina respektive områden, bidrar bland annat till en högre kvalitet.

Istället för att se svårigheter i branschen, fokuserar man på lösningar och på det man kan göra och är bra på. Dit hör exempelvis förmågan att kombinera olika transportslag och skapa hela transportlösningar för kunderna.
– Med vår fordonspark kan vi erbjuda flexibilitet och kompetens, säger Tornborg och omlastningar kan vi göra på något av våra egna kontor från Malmö i söder till Sundsvall i norr.

Deras distributionslösningar kan exempelvis innehålla säkerhetsarrangemang och leverans av tungt gods med kranbil med snäva tidsfönster för lossning. Med sina historiska rötter i intermodala transporter, är det ett område man anser sig kunna och är bra på.

Konkurrensen ute på vägarna är tuff och det gäller att hitta sin egen marknad. Är dessa svårare att hitta i dag?
– Jo, man får absolut jobba för att hitta de korridorerna, säger han. Det gäller att våga tänka nytt och våga tänka mer järnväg.

Hur kunderna reagerar på kostnaderna varierar, säger han, men inte sällan blir de förvånade över att kostnaden för järnvägstransporten var billigare än de trott.
– Det kanske handlar om att man ibland saknar kunskaperna att ta fram priserna för en helhetslösning med järnväg och väg kombinerat, funderar Tornborg.

Just helhetslösningar och kombinationer är något Road Cargo ser sig som konkurrenskraftiga i.

Hur mycket korsas era vägar med de största speditörerna och händer det att ni använder er av ett helt ekipage från någon av dessa och som då kanske körs av exempelvis ett utländskt låglöneåkeri?
– Vi kommer i kontakt med dessa speditörer dagligen på olika sätt, men när det gäller transporterna, har de även bland annat tåglösningar och det är framför allt där vi kommer i kontakt med varandra, säger han och tillägger att i de uppläggen är de kunder, alternativt partners.

Har ni märkt någon förändring hos era kunder att man i dag efterfrågar mer kvalitet i transportuppläggen för att inte riskera få dåligt fokus på grund av oegentligheter ute på vägarna?
– Kanske inte i så stor utsträckning som man hade önskat, men absolut kommer detta upp emellanåt, avrundar David Tornborg som tycker det är verkligt positivt.

Om artikeln

Publicerad: 2016-12-01 16:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Konkurrens Road Cargo Transportupplägg