Tankbilsförare fyllde fel bränsle – på två stationer!

Den 1 december fyllde en av Samat Sverige AB:s förare diesel i tanken för 95-oktanigt bränsle och vice versa på Circle K-stationen på Dragongatan i Kalmar. Ett antal fordon hann tanka innan felet upptäcktes. Idag upprepades händelsen ? i Kristianstad. Det sistnända fallet rapporterar Kristianstadsbladet om.

På Circle K-stationen på Dragongatan i Kalmar, bekräftar man att en förväxling har inträffat och att man under ett och ett halvt dygn fick stänga ner verksamheten. Circle K fick kalla in externa samarbetspartners för att tömma tankarna.

Kommunikationschef Lisa Vejlo Degerman berättar att det nu, vilket är enligt rutinerna, pågår en intern utredning för att fastställa hur det kunnat ske. Vem kommer att stå för kostnader som kan komma att uppstå?
– Utredningen kommer att fastställa vem som orsakat händelsen och denne kommer också att stå för omkostnaderna, svarar hon.

Hon beklagar det inträffade och de kommer att stå för kostnader relaterade till det som inträffar kunden. Hon berättar att när de fick första indikationen på att något var fel, stängdes pumparna omgående av och hon tycker det är tråkigt när sådant händer då det påverkar deras kunder. Kommer stationen att ersättas för inkomstbortfallet?
– Hur vi fördelar inkomstbortfallet, är en sak för oss internt, säger hon.

Händelser som dessa, säger hon är mycket ovanliga och de är angelägna att det inte ska ske igen, därav utredningen.

Vi kontaktar en erfaren tankbilsförare för att fråga om det här verkligen ska kunna hända och han berättar att om alla system är inkopplade, ska det inte kunna ske. Det pågår ombyggnation på stationen, kan det ha påverkat?
– Jag kan inte svara för vad som skett exakt på denna station, men när det byggs och tankar flyttas, brukar varningssystem och annat kopplas ur och då kommer det inte upp någon varningstext på lastbilens display och då går det att börja pumpa, förklarar han. I normala fall kommer det upp en varningstext om man kopplat fel och det går inte ens att påbörja pumpning.

Alla tankar ska vara märkta med fysiska skyltar, säger han vidare och inte sällan är tankar vid ombyggnation extra tydligt utmärkta för att det inte ska blir fel. Circle K avrundar.
– Det är mycket viktigt att kunderna alltid ska känna trygghet vid varje tanktillfälle och för att säkerställa detta har vi med våra drivmedelsdistributörer, mycket högt fokus på leveranssäkerhet och att det alltid ska vara rätt produktkvalitet vid leverans, säger Vejlo Degerman.

Under måndagen upprepades händelsen. Den här gången hos Circle K på Ringvägen i Kristianstad, rapporterar Kristianstadsbladet på sin hemsida.
– Det var vid drivmedelsleveransen som man har hällt i fel sort i fel cistern. Felet uppdagades vid lunchtid, säger Sofie Lönnqvist, stationschef till tidningen.

Om artikeln

Publicerad: 2016-12-05 19:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Bensin Diesel kalmar Kristianstad Tankbilstransporter