Kjell Thomson, Thomson Logistik AB i Fors.Fotograf: Privat

ADR-utbildare riktar kritik mot trafikpolisen

Polisen: ?Ger känslan av smutskastning?

ADR-utbildare riktar kritik mot kontroller utförda i Uppsala län och hävdar det handlar om felaktigheter och påtryckningar att erkänna på plats. Nu har han skickat en skrivelse till gruppchefen för området.

Kjell Thomson på Thomson Logistik AB i Fors, utbildar ADR-förare för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB:s, räkning. Han kommer i kontakt med många åkare och chaufförer inte bara vid utbildningstillfällena, utan kontaktas även då dessa blivit utsatta för kontroll utefter vägen.
– På senare tid har de flesta samtalen rört kontroller utförda av polis och bilinspektörer i Uppsala län, berättar han.

Enligt honom ska samtalen handla om kontroller där de påstådda brotten kan sluta med en böteslapp. Han får ofta höra beskrivningar av situationerna som innefattar uttryck som ”skriver du inte på, riskerar du bli av med körkortet”.
– Jag uppfattar det som att chaufförerna beskriver att de upplever sig bli utsatta för direkta hot, säger han.

Ett axplock av det han av förarna fått ta del av som de uppger sig ha gjort sig skyldiga till, kan se ut så här:
Ögonskölj med utgånget datum, polisen kontrollerar ögonskölj när det inte är tillämpligt, kontroll av 2-kilos brandsläckare i hytt trots att det finns 2 stycken 6-kilos för ADR-transporten, krav på att släckarna ska förvaras inne i hytten, ADR-väskan med personligt skydd ska vara besiktigad med synligt datum på utsidan, anordning för tätning av brunnslock uppfyller ej måttkraven och krav på att ADR-skyltar ska vara fastskruvade.
– Jag blir minst sagt förundrad och finner inget stöd i MSBFS 2015:1 för de nämnda ”felaktigheterna” och ser fram emot en förklaring, med hänvisning till lagstödet, för det förarna ska ha gjort sig skyldiga till vid kontrollerna, säger Kjell Thomson.

Gruppchef i Region Mitt är Joakim Bengtsson som även sitter med i ADR-gruppen. Att poliserna och bilinspektörerna i området skulle hota chaufförer att skriva på, känns för honom främmande. Han menar att det kan vara informationen som missförstås.
– Vi måste informera föraren om att om han inte skriver på, skrivs en rapport och fallet tas upp i Tingsrätten, förklarar Bengtsson.

Tillsammans går vi igenom de punkter som nämnts och han förklarar. Vad ADR-skylten beträffar, får den inte vara fastsatt i endast plast som inte klarar brand.
– Detta kan vi rapportera, säger han.

Vad beträffar ADR-väskan och besiktningsdatum på utsidan, säger han att de bryter plomberingarna för att istället se på innehållet. När det gäller brunnstätningar, finns inga specifikt angivna mått, förklarar han och säger att MSB gett polisen tolkningsföreträde i detta och att det finns en prejudicerande Hovrättsdom.
– Vi rekommenderar 1,5 x 1,5 meter för då klarar du dig i stort sett i hela landet, säger han.

Om du rapporteras eller ej, beror på om din tätning är tillräckligt stor för den eventuella brunn som finns på platsen för kontrollen. Han bjuder in Thomson att höra av sig så att de kan gå igenom klagomålen.
– Det här ger känslan av smutskastning av polisen och det är inte bra, avrundar Bengtsson.

Thomson vidhåller det han har sagt och menar polisen inte ska kontrollera saker som vid kontrolltillfället inte är relevanta, rapport eller inte.
– Jag ser fram emot att tala med Bengtsson om det jag har framfört, avslutar han.

Om artikeln

Publicerad: 2016-11-11 17:13
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR-kontroll Region Mitt Thomson Logistik AB Trafikpolisen