Fotograf: Lastbilsfoton.se, arkivbild

Nu läggs ”Ekol”-ärendena ner

Inga brott som tillhör de allvarligare

Konceptet med det turkiska åkeriet som anlitades av det svenska transportföretaget för att köra bland annat för två svenska klädjättar, var menat att passa in i kombidirektivet. Upplägget polisanmäldes, men nu har ärendena lagts ner.

Det började redan under 2014 med att turkiska Ekol anlitades av Greencarrier för att köra bland annat kläder för KappAhl och Lindex. 2015 skrev Proffs den första artikeln om detta. Då pågick utredningen för fullt.

Fredagen den 21 oktober i år, kommer beskedet att åklagaren lägger ner allt. Vi kontaktar åklagare Magnus Pettersson i Malmö som berättar att rubriceringen de jobbat med, var olaga yrkesmässig trafik.
– Det har dels gällt beställaransvaret, men även transportörsansvaret riktat mot den som utfört själva transporten, säger han.

Totalt har det funnits fem brottsmisstankar knutna till Ekol fördelat på flera ärenden, men några hann bli preskriberade, berättar han. Vad de andra ärendena beträffar, säger han att där har, så vitt han känner till, de misstänkta brotten utförts av personer som inte finns i Sverige.
– Jag fick undersöka vilka förutsättningar det fanns att be en annan stat om hjälp att utreda brott, säger han. Det kan vara förhör, tvångsmedel och liknande, som vi behöver hjälp med utomlands.

Hans beslut att inte gå vidare och begära rättshjälp, grundar sig i bedömningen på att det utifrån straffvärdet för de aktuella gärningarna, saknades sådana förutsättningar. Vilket brott det handlar om, spelar roll för vilka förutsättningar det finns att få rättshjälp till stånd, säger Pettersson. Ju allvarligare brott, desto större förutsättningar.
– Även om jag har förståelse för om frågan är av stor betydelse för transportnäringen, så är det ur ett straffrättsligt perspektiv inga brott som tillhör de allvarligare, förklarar han.

Därmed är alla ärenden nu nerlagda.

Samtidigt som polisutredningen pågick och media uppmärksammade saken, förändrades det kritiserade transportupplägget. I dag kan ett ökat inslag av bulgariska dragbilar ses i den aktuella trafiken i Malmö och fler trailers kommer in till Göteborg. Kunderna känner vi igen sedan tidigare.

Huruvida förändringarna som gjorts bättre passar regelverken som gäller, får eventuellt framtiden utvisa.

Läs även

Greencarrier kommenterar svensk-turkisk transporthärva

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-26 15:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekol Greencarrier KappAhl Lindex Olaga yrkesmässig trafik Turkiet