Fotograf: Heidi Bodensjö

Här rullar lastbilarna med branschens viktigaste last

BIG BANG – MED DESTINATION RIKSDAGEN

Nu rullar de första ekipagen mot riksdagshuset. Manifestationen ?Big Bang?, initierad av Här stannar Sverige (HSS) och som har stöd från både Sveriges Åkeriföretag och Transportarbetareförbundet, välkomnas av ledande politiker. 

Just nu rullar lastbilar mot riksdagshuset med den kanske dyrbaraste lasten som man någonsin transporterat, nämligen kraven till politikerna att värna de seriösa aktörerna i vägtransportbranschen. Schysta konkurrensvillkor och en trafikpolis värd namnet är vad kraven går ut på i korta drag.

Proffs har frågat några av landets ledande politiker vad de anser om initiativet och hur de ställer sig till budskapet.
– Jag stödjer det självklart, svarar Jens Nilsson, Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet.

Nilsson berättar vidare att han fortsätter kampen för rättvis konkurrens och för att få ett slut på utnyttjandet av människor. Likaså backar han upp kravet på fler trafikpoliser.
– Man kan också göra som i en del andra länder – ha en särskild myndighet som utför kontrollerna och som lämnar över till polisen när man upptäcker något brottsligt, tillägger han.

Moderaten Sten Bergheden har både synts och hörts ofta i branschfrågorna. Bergheden stöder HSS krav.
– Det är helt rimliga krav som ställs. Det är bra att HSS är tydlig med att man vill ha en polis som fungerar och som kan ta bort de olagliga transporterna. Dagens polischef har prioriterat ner trafikpolisen vilket är mycket allvarligt, förklarar han.

Sten Bergheden menar vidare att man inte får glömma bort att både chaufförer och åkare är ”nyckelpersoner i landet”.
– Sträck på er. Ni gör ett mycket gott jobb och ska inte behöva konkurreras ut av olagliga transporter.

Peter Lundgren (SD), även han EU-parlamentariker, är glad åt att HSS får ett brett stöd av SÅ och Transport.
– Äntligen är vi enade i kampen, det var många år sedan sist! Jag kämpar allt jag förmår och har så gjort i EU under två år nu. HSS frågor är verkligen berättigade, säger han och skickar med en hälsning till alla som kämpar för lika villkor och en starkare trafikpolis:
– Ge er aldrig, för det kommer inte jag att göra. Vi ska aldrig ge oss.

Centerpartisten Anders Åkesson stämmer in i kören.
– Vi tycker det är bra att branschen i sin helhet skapar det tryck på förändring i lagstiftning, rätt resurser till polisen och ett allmänt schyst uppträdande i transportnäringen som i sin tur leder till säkrare och bättre trafik på lika och schysta villkor, säger han.

Åkesson pekar också på vikten av en starkare trafikpolis. Men även beställaransvaret är något som ligger honom varmt om hjärtat.
– I en osund konkurrenssituation med dumpade priser, finns alltid risken att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och långsiktigt hållbar åkerinäring, menar han.

Och vad gäller trafikpolisen, har Anders Åkesson sin och partiets uppfattning klar.
– Centerpartiet har förslagit en ökning med minst 2 000 poliser fram till år 2020 och bättre möjligheter för polisen att bekämpa brott, men detta är bara en av flera åtgärder som behövs för att komma tillrätta med problemen med olagliga cabotagetransporter.

– Det minskande antalet trafikpoliser består till stor del på pensionsavgångar av kompetenta och erfarna personer, därför finns det nu ett behov av att fler poliser ska få utbildning inom bilinspektion, säger Anders Åkesson.

Vänsterpartiets Emma Wallrup ser positivt på manifestationen.
– Det är bra att den sker så att frågan får ett ytterligare fokus. Det behövs kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med problemen, säger hon.

Wallrup förklarar att vänsterpartiet redan har arbetat fokuserat med frågan och även tagit upp den i partiets budgetförhandlingar med regeringen.
– Det har lett till att vi fått igenom en satsning på en specialenhet som fokuserar enbart på lastbilstransporter, liksom de har i Danmark. Det har lett till att de tagit fler olagliga cabotage än i Sverige. Denna aktion ger ytterligare krut till debatten framöver.

Hon menar vidare att vänsterpartiet ställer sig bakom manifestationens krav.
– Vi vill fortast möjligt rätta till problemen hos polisen. Vi har krävt i våra egna motioner i riksdagen att sanktionsavgifterna måste vara kännbara vid överträdelser av reglerna och att klampning ska kunna ske tills avgiften är betald.

Vi har även bett om kommentarer från Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna men dessa har inte återkommit med svar.

Om artikeln

Publicerad: 2016-09-13 12:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Big Bang Här stannar Sverige Manifestation Politik Riksdagen