Samtliga får fängelse för traktorstölderna

Det blev fällande dom rakt över för de fem litauiska män som stått åtalade för en rad stölder av bland annat John Deere-traktorer i södra och mellersta Sverige förra året. Två döms till fängelse i 3 år för grov stöld och stöld, de övriga till fängelse mellan 1 och 1,5 år för medhjälp. 

Natten mot fredagen 11 december förra året stals två stora John Deere-traktorer, en personbil med släp, däck och verktyg från Suntetorps säteri utanför Skövde. Senare på morgonen greps två män i Lerdala några kilometer därifrån på en plats där det stulna skulle lastas om.

Två andra män försvann till skogs och kom undan. På platsen upptäcktes också en litauenregistrerad lastbil med släp, som togs i beslag.

Gripandet av de båda männen (som suttit häktade sedan 14 december), och den beslagtagna lastbilen, blev inledningen till en utredning som efter hand växt. De misstänkta kopplades till flera stölder av John Deere-traktorer från Skåne till Stockholmsområdet. I mars i år begärdes ytterligare tre litauiska män häktade i sin utevaro. De greps och utlämnades till Sverige i maj och har suttit häktade sedan dess.

För en månad sedan åtalades männen för att vid sex tillfällen ha tagit traktorer, lastare, däck, verktyg med mera till ett uppskattat värde av nära 12 miljoner kronor. I dag har Skaraborgs tingsrätt meddelat dom i målet.

Tingsrätten konstaterar att stölderna varit mycket välplanerade och välorganiserade. Troligen har de ingått i ett större sammanhang av stölder. Det finns inget som tyder på att de åtalade på något mer övergripande plan har planerat och organiserat stölderna eller att det är de som i någon större omfattning tjänat på dem.

Det finns också uppgifter om att ytterligare personer medverkat i de åtalade gärningarna, och det är klarlagt att det vid två av stölderna förekommit ytterligare en lastbil utöver den som körts av den åtalade chauffören.

Att stölderna kan ha ingått i ett större sammanhang och att det kan finnas ytterligare gärningsmän måste tas i beaktande vid bedömningen av vad de åtalade kan ha gjort och hur deras eventuella medverkan ska bedömas påpekar tingsrätten.

Sammantaget gör dock tingsrätten ungefär samma bedömning som åklagaren, och finner samtliga åtalade skyldiga.

En 22-årig man, döms till fängelse i 3 år för grov stöld och stöld. Utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före 2026-08-12. Hålls kvar i häkte till dess domen vunnit laga kraft.

En 41-åring fick fängelse i 3 år för grov stöld och stöld. Utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före 2026-08-12. Hålls kvar i häkte till dess domen vunnit laga kraft.

En 37-åring fick 1 år 6 månader för medhjälp till grov stöld och till stöld. Utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före 2021-08-12. Hålls kvar i häkte till dess domen vunnit laga kraft.

En 40-åring kan se fram emot fängelse i 1 år för medhjälp till grov stöld och till stöld. Utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före 2021-08-12. Hålls kvar i häkte till dess domen vunnit laga kraft.

Gängets ”ålderman”, en 46-åring, döms till fängelse i 1 år för medhjälp till grov stöld och stöld. Åklagarens yrkande om utvisning ogillas då det enligt tingsrätten inte finns skäl att anta att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i landet. Han har försatts på fri fot med villkorlig frigivning då han suttit häktad under en tid som motsvarar det utdömda fängelsestraffet.

46-åringen har varit inblandad i brotten genom sitt arbete som lastbilschaufför. Erkänner att han kört gods, men nekar till brott. Det har inte varit upp till honom att bedöma om lasten utgör stöldgods. Han har endast utfört av arbetsgivaren (37-åringen) beordrat arbete. Han medger sex resor från Litauen till Sverige, fem resor för att leverera möbler till Sverige och en resa till Norge via Sverige.

På återresan tog han den last han blev anvisad. Om han kört hem utan returlast hade han själv fått betala färjebiljetten, en kostnad på 670 euro påpekade han för rätten.

46-åringen har enligt åklagaren hjälpt till i utredningen genom att berätta om sina resor, vilka han träffat och var han lossat gods. Tingsrätten har tagit viss hänsyn till detta då påföljden bestämts. Genom den information 46-åringen lämnat har de två traktorer som stals från Suntetorp kunnat tas i beslag i Litauen.

Om artikeln

Publicerad: 2016-08-12 15:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Brott Rättsfall Traktorstöld