Fordonet på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Italiens föreskrift om utstationeringsdirektivet ”förhastat”?

EU-kommissionen studerar Italiens initiativ till nya föreskrifter för utstationeringsdirektivet, men menar dessa kan vara förhastade. Det finns många oklarheter och som det ser ut nu, omfattas även cabotagetransporter av föreskrifterna. 

På Transportindustriförbundets hemsida, skriver man den 17 augusti, att de italienska myndigheterna den 23 juli kom med föreskrift om hur utstationeringsdirektivet ska kunna tillämpas för vägtransporter. Bland annat vill man att utländska åkerier som stationerar ut personal, i förväg ska sända in uppgifter om detta och dokumentation ska sparas i två år.

Det är oklart om det även ska gälla internationell- och transittrafik, varför ett förtydligande kommer i ytterligare ett dekret.

EU-kommissionens uttalande om det förhastade, har sin grund i att EU-domstolen just nu bedömer liknande åtgärder gjorda i Tyskland och Frankrike då dessa åtgärder eventuellt inte komparerar med EU-rätten.

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-08-22 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-kommissionen Italien Utstationeringsdirektivet