Hovrätten friar en person i ”Tornado”-målet

Tre företrädare för Helsingborgsbaserade Tornado Transport AB, senare namnändrat till Linkway Trans AB, dömdes i januari till fängelse tre år och sex månader och fem års näringsförbud för att ha plundrat åkeriet på tillgångar och lastbilar.
Hovrätten har nu fastställt straffet för två av de åtalade, medan en frias helt.

Makarna Manar Al-shatrawi Kianzad och Pouyan Kianzad, i dag 36 respektive 37 år gamla, startade Tornado Transport AB år 2005. Från en blygsam början ökade efter några år åkeriets omsättning och fordonsflotta kraftigt. Körningarna skedde nästan uteslutande i Sverige och Norge, på uppdrag av speditörer som Freja, Ecotrans och Nortransport.

Åkeriets resultat ökade emellertid inte i samma omfattning som resten av verksamheten. Likviditeten i bolaget blev allt sämre och från och med sommaren 2014 hade man svårt att klara skulder som förföll till betalning. Under hösten började finansbolagen säga upp sina krediter till bolaget.

Utöver detta var tvister med chaufförer och Transportarbetareförbundet om bland annat uteblivna löner ständigt återkommande.

Ett ”ägarbyte” genomfördes i oktober 2014 och andra personer sattes in i styrelse och ledning och bolaget namnändrades till Linkway Trans AB. Nu kom också 46-årige Adel Alboghobish in i bilden.

Bolagets 45 fordon, med ett värde om drygt 26 miljoner kronor, började systematiskt transporteras utomlands och säljas av.

Det hela avslöjades då EU:s gränspolis Frontex den 2 mars 2015 stoppade fem lastbilar och tre trailers som var på väg över gränsen mellan Bulgarien och Turkiet för att säljas i Irak.

Den 22 juli 2015 försattes Linkway i konkurs. Konkursbouppteckningen visade på en brist i boet på 35 miljoner kronor.

Makarna Kianzad, Adel Alboghobish och tre andra personer åtalades vid Helsingborgs tingsrätt för bolagsplundringen. Samtliga nekade till brott.

Tingsrätten dömde Manar Al-shatrawi Kianzad, Pouyan Kianzad och Adel Alboghobish till fängelse tre år och sex månader vardera, och näringsförbud i fem år, för olovligt förfogande och grov oredlighet mot borgenärer.
Övriga åtalade friades.

Manar Al-shatrawi Kianzad frias nu helt av Hovrätten över Skåne och Blekinge. Åklagarna har inte kunnat bevisa att hon medverkat som gärningsman när det gäller att föra ut eller sälja fordon utomlands enligt hovrätten. Det är heller inte bevisat att hon agerat på ett sätt som skulle utgöra medhjälp till brott. Därför frias hon nu helt.

Beträffande Pouyan Kianzad och Adel Alboghobish ändrar hovrätten tingsrättens dom på så sätt att de döms för grov oredlighet mot borgenär avseende 20 fordon, och för olovligt förfogande avseende 12 fordon. Åtalet avseende 13 fordon ogillas. Påföljden blir likafullt densamma som i tingsrätten – fängelse tre år och sex månader och fem års näringsförbud.

Om artikeln

Publicerad: 2016-06-07 14:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Linkway Trans Rättsfall Tornado Transport