Frode Laursen riskerar vite för farliga pallställ

Frode Laursen AB har fått ett föreläggande med vite på 50 000 kronor av Arbetsmiljöverket att förse sina pallställ med genomskjutningsskydd så att anställda inte riskerar att skadas av gods som rasar ner eller sticker ut.

Arbetsmiljöverket inspekterade Frode Laursens anläggning i Angered den 14 januari i år sedan Transports regionala skyddsombud begärt att verket skulle ingripa med föreläggande eller förbud.

Vid inspektionen framkom att bolaget planerade att förse pallställen med genomskjutningsskydd på en del, men inte alla nivåer. Skälet var att man ansåg att det inte behövdes, utan skapade nya risker. Bolaget arbetade på att ta fram en bättre teknisk lösning.

Arbetsmiljöverket konstaterar nu att enligt föreskrifterna om användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4, ska ett pallställ vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället, om det inte är uppenbart onödigt.

Frode Laursen har motsatt sig kravet och invänt att ett traditionellt genomlastningsskydd ger en falsk trygghet och en ökad risk.

”Utifrån hur regelverket ser ut kan Arbetsmiljöverket inte se annat än att det finns skäl att bifalla skyddsombudets framställning” förklarar verket i sitt föreläggande. Bolagets invändningar ändrar inte den bedömningen.

Frode Laursen AB har nu fram till 15 september på sig att åtgärda pallställen. I annat fall riskerar man att få betala vitet på 50 000 kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2016-06-13 15:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Frode Laursen Vite