På den vanligtvis livligt trafikerade Port 4, gapar parkeringsplatsen nu tom i väntan på att konflikten ska lösas.Fotograf: Freddy Welle

Tyst och stilla - men ...

Kaos och panik i hamnkonfliktens kölvatten

Konflikt mellan APM och Hamnarbetareförbundet i Göteborg skapar kaos för utskeppningen av exportgods och ger färre körningar till containeråkerierna som använder Skandiahamnens Port 4.

För cirka två veckor sedan kom förhandlingarna mellan APM (ingår i Maersk-koncernen) och Hamnarbetareförbundet Avdelning 4, till vägs ände och Hamnarbetareförbundet utlyste en två dagar lång strejk.

Detta ledde till att ingen export gick ut och platserna att ställa containers på, tog kort och gott slut.
– De exportcontainers som ändå lastas, ställs av på andra uppställningsplatser, men även dessa håller på att ta slut, meddelar Freddy Welle som kör för Mattssons Åkeri, men även är ordförande i åkerisektionen på Transportarbetareförbundets avdelning 3 i Göteborg.

Han förklarar att konflikten endast rör APM som har ett långtidskontrakt på containerhamnens område och Hamnarbetareförbundet som har personalen där. Transportarbetareförbundet äger endast kollektivavtalet mellan APM och Hamnarbetareförbundet och är inte alls inblandade i stridigheterna.

Just nu ser ingen av parterna någon lösning i sikte och det varslas om fler strejker från Hamnarbetareförbundets sida.
– Detta skapar kaos och lite smått panik hos framför allt de stora företagen som har ett konstant, stort flöde av exportgods, säger Welle. Under förra veckan kördes containers ut till europeiska hamnar för att där lastas på oceangående fartyg och kostnaderna för detta lär bli mycket stora. 

För att avlasta hamnen, har stora containerfartyg dirigerats om till andra europeiska hamnar där det lastas om till andra fartyg som sedan kommer med stora laster till hamnen och det finns inte längre plats.
– För att lätta på trycket, har mottagningsparken av exportcontainers klockan 05.30 stängts ner idag och beräknas öppna åter 12 maj klockan 05.30, berättar Welle.

Endast tomma chassin kommer att beredas service på terminalen medan tomparken kommer att vara öppen som vanligt. Det blir begränsningar i importflödet för såväl järnvägen som för sjön och separata dialoger för med respektive operatörer.

Hur påverkar detta åkerierna som kör mycket eller endast containers?
– De påverkas mycket. Först var det väntetider på mellan tre till sex timmar för bilarna och nu när det är stängt, kan de ju inte lasta något om ska på export eller få ut importcontainers. Jag hoppas verkligen att detta får en snabb lösning, avslutar Freddy Welle som ser att detta kan få långtgående konsekvenser för åkerier som kan tvingas säga upp personal.

Om artikeln

Publicerad: 2016-05-09 15:15
Kategori: Nyheter
Taggar: