Linda Snecker.Fotograf: Vänsterpartiet

Vänsterpartiets Linda Snecker:

Cabotagepolis – ”en nödvändig satsning som måste göras skyndsamt”

Nyligen skrev vi om att Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna har gjort klart att det måste satsas rejält på polisen inom alla dess områden, inte minst på trafikpolisen.
Proffs har pratat mer med Linda Snecker (V), som härmed får möjlighet att utveckla sina och partiets tankar ytterligare.

Proffs ringer upp Linda Snecker som är ansvarig i förhandlingsgruppen som tagit fram detta förslag som innebär storsatsning på polisen. Vems var idén?
– Det här är något gruppen gemensamt kommit fram till, säger Snecker och när regeringen vill ha oss med i budgetförhandlingarna, driver vi vår politik där också.

Satsningen på polisen som helhet, handlar om fyra punkter som ska finansieras med 160 miljoner kronor. Av dessa ska 50 miljoner kronor gå till trafikpolisen, vilket skulle kunna innebära ett genombrott och ett stort steg i rätt riktning. Vad är det ni vill att de pengarna ska göra?
– Polisens kompetens måste stärkas och utökas, säger hon. Och vi måste få bukt med fusket på vägarna genom poliser med specialkompetens för detta som på heltid ska arbeta med just detta.

Hon säger att Vänsterpartiet är oroade över missbruket av cabotage- och kombitrafik och att polisen inte längre kan arbeta på ett bra sätt. Vi måste helt enkelt få en bra polis som kan sitt jobb. Men, om polisen inte får verktyg i form av tydliga regler och direktiv, hur ska de kunna arbeta bättre?
– Att det området måste adresseras, är oundvikligt, blir hennes svar, men hon menar att hon inte rakt av har all problematik som kringgärdar just den delen, i huvudet.

Hon vill inte heller uttala sig kring frågor som rör huruvida polisens nuvarande ledning har kapacitet, eller ens förtroende inom poliskåren, för att klara av en eventuell storsatsning på polisen av detta slag

Själv har hon har inga anknytningar till transportbranschen, men anser att partiet har stor kompetens inom området och att man har täta kontakter med Transportarbetareförbundet. Partiet ser de systemfel som öppnar för fuskandet som slår ut seriösa verksamheter på hemmaplan och skapar social dumpning.

Något som ligger Vänsterpartiet varmt om hjärtat att få ordning på, är den sociala dumpningen.
– Vi vill se att fackföreningsrörelserna i hela Europa stärks så att människor inte ska behöva arbeta för svältlöner, säger hon och vill se ”vita” jobb i Europa.

Hon tar upp arbetsmiljöproblemen och att missbruket av cabotagetrafik, påverkar miljön. Handen på hjärtat – har ni lagt det här förslaget för att ni verkligen brinner för det, eller för att det är ”riskfritt” då det inte har förutsättningar att antas, men ger positiva signaler till väljarna?
– Detta är en viktig fråga för oss. Problemen inom det här området påverkar så många andra områden, inte minst skatteintäkterna och människor livsvillkor, så detta menar vi är en nödvändig satsning som måste göras skyndsamt, avslutar Linda Snecker, Vänsterpartiet.

Vill du veta mer om Linds Snecker? Klicka här!

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-03-04 16:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Linda Snecker Olaga cabotage Trafikpolisen Vänsterpartiet