Åkeriföretag granskade efter tecken på fusk

Skatteverket granskade under förra året ett hundratal åkeriföretag i en särskild kontroll. Utredningarna ledde till höjda skattebelopp på 44 miljoner kronor och till att ytterligare kontroller av ett tusental chaufförer har inletts. Resultaten sammanfattas i en ny rapport från Skatteverket.

Skatteverket har de senaste åren sett tecken på fusk med skatter och avgifter i delar av transportsektorn. En kontroll genomfördes därför förra året på ett urval av åkeriföretag som bedömdes vara i riskzonen.
– Vi har sett att arbetsgivaravgifter inte har betalats och att det gjorts fel med avdragen skatt och kontrolluppgifter, säger Pia Bergman, nationell samordnare på Skatteverket.

Kontrollen gjordes framför allt på svenska åkeriföretag som anlitat chaufförer bosatta utomlands, samt av utländska bemanningsföretag med åkeriverksamhet i Sverige.
– Det har förekommit olika upplägg och otillåtna konstruktioner i syfte att undkomma skatt, på så vis har man kunnat hålla onormalt låga priser i upphandlingar. Vi jobbar för att få bort osund konkurrens, säger Pia Bergman.

Bakgrunden till den riktade kontrollen är bland annat en tidigare undersökning från Skatteverket från 2013. Transportbranschen var då den enda bransch där andelen företag som ansåg sig vara utsatta för konkurrens från skattefuskare hade ökat.

Den svenska åkerinäringen består av ungefär 10 000 åkeriföretag som tillsammans omsätter 100 miljarder kronor. Branschen sysselsätter 86 000 personer. Dessa siffror avser endast företag och chaufförer med sin bas i Sverige.

Omfattningen av utländska åkerier och chaufförer verksamma i Sverige är inte helt klarlagd, men i rapporten redovisas viss statistik.

Skatteverkets rapport kan laddas ner här

Om artikeln

Publicerad: 2016-03-03 07:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Pia Bergman Rättsfall Skattefusk Skatteverket