Docent Henrik Sternberg.Fotograf: Heidi Bodensjö

Docent Henrik Sternberg:

Fokus är viktigt i kampen för lika villkor

Forskning och vetenskapliga undersökningar måste vara opartiska eftersom resultaten ska ligga till grund för beslutsfattande och som vägledning för hur man går vidare med ett projekt eller ett engagemang. Hur kan tillgänglig forskning och utredningar användas i praktiken med fokus på intressegrupper i transportbranschen?

Att intressegrupper kan få stort inflytande som konsumentgrupp, är historiskt bevisat. När en grupp riktar in sig på en konsumentprodukt eller butikskedja samt är tydlig i orsakerna till bojkotten, exempelvis hur företaget köper in sina transporter, ger det stor påverkan då det skapar ”bad will” för företaget.

Ett exempel är intressegruppen på Facebook, FB, ”Vi som vill ha våra jobb kvar”, där flera engagerade chaufförer uppmärksammade att ICA köpte inrikestransporter med polska åkerier. Gruppens engagemang blev en drivande faktor till att ICA ändrade sitt upplägg.

Den idag högaktuella intressegruppen Här Stannar Sverige, HSS, har på ett mycket bra sätt lyckats kommunicera och engagera branschen. Kan de bli ännu bättre?

Proffs ber docent Henrik Sternberg, internationell transportforskare och grundare av Cabotagestudien, att beskriva olika möjligheter för intressegrupper att använda tillgänglig forskning och undersökningar på för att ge än mer tyngd bakom det man vill framföra.

Henrik, Cabotagestudien har varit väldigt framgångsrik i sin kommunikation, vad tror du att andra grupper kan lära sig av det?
– Jag menar det är viktigt hur man kommunicerar, säger han. Jag lägger mycket tid på att hitta rätt formuleringar innan jag lägger upp inlägg på Cabotagestudien i Facebook och tar ofta kontakt med chaufförer, personer i HSS, ombudsmän från Transport med flera och ber dem läsa inläggen innan jag publicerar.

Han måste alltid tänka på att han är forskare och det hans forskarkollegor tycker är ett bra inlägg, betyder inte att läsarna på nätet uppfattar på samma sätt. Han återkommer ofta till vad han menar är en nyckel till att lyckas i kommunikationen: Tydlighet och fokus.

HSS grundbudskap är att man vill ha lika villkor. Är det inte ett tydligt budskap?
– Alla vill ha lika villkor och rättvis konkurrens, säger han. Det viktiga är att man följer upp med en analys av faktiska förhållanden och konsekvenser. Vad är det som är ojämlikt? Vad måste göras för att uppnå likhet? Detta är nödvändigt för att förstå vilka potentiella åtgärder man kan föreslå. 

Menar du det är viktigt att i direkt anslutning understödja uttalanden med faktaunderlag?
– Skriver man att trafiksäkerhet är viktigt utan att ta med statistik på olyckor eller en referens som visar det faktum att lastbilschaufför är Sveriges dödligaste yrke, får den som inte är insatt i branschen inget konkret bevis på att det som påstås faktiskt är sant och då kanske inte kan ta till sig budskapet, säger han.

Henrik är väldigt tacksam för HSS stöd och insats i arbetet med Cabotagestudien och säger att kortegerna definitivt har påverkat mediabevakningen av vägtransporter och i förlängningen bidragit till att många nu förstår situationen på vägarna. 

Vad tror du om framtiden för HSS?
– Som forskare kan jag inte tro, men som person kan jag säga, att om en grupp har tydlighet och fokus som ledord, fortsätter att utveckla sin kommunikation och använder sig av tillgänglig fakta och forskning, får de stort genomslag, avslutar docent Henrik Sternberg.

Om artikeln

Publicerad: 2016-02-12 17:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Här stannar Sverige Henrik Sternberg Schysta villkor