Mikael Högberg och hans kollegor menar att läget för polisens kontrollverksamhet längs landets vägar är akut. - Vi tänker göra vad vi kan för att visa att vi menar allvar, säger Högberg och menar att svensk trafikpolis behöver förstärkas, inte försvagas.Fotograf: Tommy Holl / Arkiv

Här stannar Sverige höjer tonen:

Sverige kan nu komma att stanna på riktigt

Reaktionerna inom Här stannar Sverige (HSS), på beskedet om trafikpolisen i region Syds nära förestående överflyttning till lokalpolisen, lät inte vänta på sig.
- Vi har haft telefonkonferens och kommit fram till att vi nu är beredda att ta ytterligare ett steg för att markera vår ståndpunkt, förklarar Michael Högberg, en av medlemmarna i HSS administrativa grupp.

Tidigare under fredagen publicerade vi artikeln ”Dråpslag för branschen när trafikpolisen i region Syd flyttas över till lokalpolisen”. Reaktionerna från branschen var snabba och konkreta. Nu vill man markera att branschen menar allvar med sitt krav på att trafikpolisen ska stärkas och inte sänkas. 

Michael Högberg är en av medlemmarna i Här stannar Sveriges (HSS) administrativa grupp. Han och hans kollegor kommer framöver att vara ännu tydligare med att visa sitt stöd för den svenska trafikpolisen.

Han understryker med kraft att HSS inte har för avsikt att hota vare sig politiker eller polisledning.
– Vi tänker nu organisera oss för att tydligare visa vad det innebär om vi väljer att stanna Sverige, säger Michael Högberg, och konkretiserar sin ståndpunkt:
– Om vi stannar i fem eller tio minuter så får allmänheten kanske en tydligare bild av vad det innebär om stoppet skulle vara en timme, funderar han.

Den aktion som nu planeras går ut på att stanna lastbilsekipage på några utvalda trafikleder, främst i storstadsregionerna.
– Vi vill ju helst inte ställa till med oreda och vi hoppas att vi slipper. Men läget är akut och just därför för vi nu diskussionen på den här nivån, menar Högberg och påpekar att de nu kommer att ta kontakt med landets politiker på bred front innan HSS tar det drastiska beslutet, som går ut på att stoppa upp all trafik under en period vid ett givet klockslag.

– Vi kontaktar representanter för samtliga riksdagspartier. Därefter tar vi ställning till hur vi ska gå vidare, beroende på vilka svar vi får.

En betydande del av transportnäringen är beroende av en fungerande kontrollverksamhet längs landets vägar. Redan idag konstaterar man att trafikpolisens resurser är otillräckliga, vilket bland annat styrks av alla de artiklar som tidningen Proffs publicerat i ämnet.
– Trafikpolisen behöver större resurser, inte mindre, och vi tänker göra vad vi kan för att visa att vi menar allvar, understryker Michael Högberg.

Proffs följer HSS arbete och planering.

Om artikeln

Publicerad: 2015-10-23 16:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Här stannar Sverige Totalstopp Trafikpolisen