Fotograf: Trafikverket

Det blir trångt i Tingstadstunneln i helgen

Kommande helg utför Trafikverket reparationsarbete i Tingstadstunneln och bara ett rör är öppet för både norr- och södergående trafik. Röret för södergående trafik stänger nu på fredag 16 oktober kl. 22.00 och öppnar igen på måndag kl. 05.00. Det blir mycket begränsad framkomlighet i tunneln och bilisterna uppmanas därför att välja andra vägar över älven, exempelvis Jordfallsbron, Angeredsbron och Älvsborgsbron.

Andra etappen av reparationsarbetena i Tingstadstunneln ska genomföras tredje helgen i oktober. Röret med södergående trafik måste stängas och det kommer att bli stora störningar i trafiken.

Undvik Tingstadstunneln helgen 17-18 oktober!
– De alternativa vägarna har gott om ledig kapacitet, säger Jonas Nilsson som är projektledare för reparationsarbetet på Trafikverket. Oavsett vilket alternativ man väljer, så kommer restiden att bli kortare än att ta bilen via Tingstadstunneln. Men det bästa är såklart att låta bli bilen överhuvudtaget.

Tingstadstunneln är en av Göteborgs mest trafikerade leder och under helger kör som mest cirka 3500 fordon i timmen i varje riktning. Avstängningen innebär att kapaciteten i tunneln sjunker avsevärt. De trafiksimuleringar som Trafikverket gjort, visar att om alla kör som de brukar kommer vägsystemet att blockeras totalt. Redan vid lördag lunch skulle köerna sträcka sig flera mil och i stort sett alla trafikplatser mellan Mölndal och Kungälv skulle blockeras av köer. En bilresa från exempelvis Kärra till Centrum skulle kunna ta över två timmar.

Detta är andra etappen i planerade reparationsarbeten i Tingstadstunneln. Arbetet är förlagt till helgen för att störa pendlingstrafiken så lite som möjligt. Eftersom reparationen kräver specialfordon och mycket av arbetet måste göras i en följd utan avbrott, är det inte möjligt att enbart genomföra arbetet nattetid.

Alternativa vägar över älven:

  • Trafik som kommer norrifrån på E6 hänvisas att köra av Rödbomotet och välja Jordfallsbron och E45. Nästa hänvisning är vid Klarebergsmotet med rekommendation att köra Angeredsbron eller Norrleden.
  • Trafik som kommer söderifrån på E6 och ska norrut rekommenderas att köra av vid Åbromotet och via Söderleden och via Västerleden till Norrleden.
  • Trafik som kommer från E20 och ska norrut rekommenderas att ta Röde Orm till E45 och köra norrut till Jordfallsbron.
  • Trafik som kommer från väg 155 rekommenderas att välja Norrleden för färd norrut och Västerleden/Söderleden för färd söderut.

Ladda hem pdf som beskriver de alternativa förbifarterna – klicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2015-10-13 15:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Göteborg Tingstadstunneln Vägarbete