Greencarrier kommenterar ”svensk-turkisk transporthärva”

Efter att artikeln om Greencarriers transportupplägg med turkiska Ekol publicerats tidigare under onsdagen, väljer nu Greencarrier att kommentera det hela via ett pressmeddelande.

Proffs har under en tid jobbat med en artikel om den turkiska transportören Ekol och dess agent i Sverige, Greencarrier.
En kortare artikel presenterades här i vår nättidning tidigare under onsdagen. Ett längre och mer djuplodande reportage kommer att publiceras i papperstidningen, som kommer ut i slutet av juni.

Under kvällen kom ett pressmeddelande till redaktionen som vi väljer att publicera i sin helhet, utan redaktionella ändringar:

”Det har kommit till Greencarriers kännedom att en förundersökning har startats mot vår partner, den turkiska logistikleverantören Ekol och oss själva, Greencarrier Freight Services International.

Frågan gäller i huvudsak huruvida EU:s regler om kombinerade transporter är tillämpliga och om man enligt det regelverket ska betrakta hela transporten från Turkiet till Sverige som en kombinerad godstransport eller om den sträcka godset transporteras i Sverige ska ses som en separat transport. Det handlar även om på vilket sätt internationella tillstånd ska tillämpas vid trafik i Sverige.

– I väntan på klarhet om gällande lagstiftning, byter vi dragbilarna till svenska eller EU-registrerade bilar för den sista etappen till och från svenska hamnar. Från och med idag är denna förändring fullt genomförd. Å Ekols och våra egna vägnar beklagar vi det eventuella olägenheter som kan ha åsamkats våra kunder, säger Peter Nevhagen, vd Greencarrier Freight Services International AB.

De trafikupplägg Ekol har för Sverige, med bl.a. egna fordon och chaufförer baserade i Sverige, har vid flera tillfällen prövats av juridisk expertis och funnits vara i linje med gällande lagstiftning inom EU.

Om lagstiftningen utvecklas är Greencarrier och Ekol självfallet angelägna om att anpassa sig till ändringar i gällande regelverk.

Greencarrier har beställt de aktuella transporterna för fullgörande av uppdrag för sina kunder och kan därför drabbas av ett beställaransvar om det skulle visa sig att transporterna har utförts i strid med gällande bestämmelser.”

Om artikeln

Publicerad: 2015-06-03 19:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekol Greencarrier KappAhl Lindex