HÄR STANNAR SVERIGE - I BRYSSEL
Lyckat studiebesök i Bryssel för några av kämparna i Här stannar Sverige.Fotograf: Göran Rosengren

Lyckat möte för svensk delegation i EU-parlamentet

Ett soligt Bryssel, två möten och ett glatt gäng från Här stannar Sverige, HSS, fick uppleva en lyckad dag som gav såväl inspiration som ny styrka. Peter Lundgren (SD) och Jens Nilsson (S) tog emot med öppna armar - och de tycks ha samma uppfattningar om det mesta.

Dagen i EU-parlamentet i Bryssel inleddes med ett två timmar långt möte med Lundgren och tillsammans med den svenska delegationen, hade även internationella gäster från Italien bjudits in. Med hjälp av tolk, kunde deltagarna dela information och idéer.

Första mötet hölls hos Peter Lundgren tillsammans med två SD-representanter från Trafikutskottet, Jimmy Ståhl och Per Klarberg. Många av branschens hjärtefrågor dryftades bland annat att regelverken inte får tillåtas lämna så mycket utrymme för tolkningar och att de ska tillämpas lika i samtliga medlemsländer, men det var beställaransvaret och möjlighet att ha kontroll på alla tunga fordon över 12 ton, som blev de stora samtalsämnena.

HSS lyfte att ett fungerande beställaransvar i samtliga länder, skulle föra med sig förbättringar i alla led neråt också, men Lundgren menar att det kan medföra risker att förändra regelverket kring detta.
– Det skulle krävas att hela direktivet måste göras om och sedan det skapades har vi fått flera nya medlemsländer, framför allt från öst, säger han. Och dessa länder har en stark röst eftersom mandaten länder får, beräknas på bland annat befolkningsmängden vilket gör att exempelvis Rumänien har stort inflytande.
Detta menar Lundgren kan leda till att ett nytt direktiv kan komma väldigt långt bort från kollektivavtal och annat som vi tycker är viktigt.

Den tyska mauten diskuterades och HSS förde fram att alla EU-länders fordon över 12 ton, ska utrustas med en sorts ”mautbricka” som ska monteras på verkstad och plomberas.
– Funktionerna i den kan utökas i oändlighet, säger Freddy Welle, från Göteborg.

Eftersom brickan är ”personlig” för bilen, är det inte helt enkelt att falskskylta ett fordon eftersom polisen genom brickan kan få fram all önskvärd information om fordonet, statusen, var den varit, hur länge och mycket annat. Och det är essentiellt att systemet blir exakt lika inom hela EU.
Detta tyckte alla närvarande var ett synnerligen intressant förslag och de italienska representanterna tog till orda.

Italien har ett oerhört svårt läge på flera nivåer.
– För snart ett år sedan tog vi fram exakt ett likadant förslag om mautbricka, säger Srdjan Sergio Grujic.

Här öppnas en port till stort samförstånd och samarbete kring denna sak. Dessutom delade de HSS önskan om att en helt oberoende organisation skulle bildas med enda uppgift – att sköta den föreslagna kontrollverksamheten och hanteringen av eventuella böter. Pengar som kommer in från avgifterna, ska dessutom öronmärkas för att föras tillbaka in i organisationen, som ska vara självförsörjande.

Lundgren ser dock att det kan komma protester som rör kränkningar av den personliga integriteten med så hård övervakning. Emellertid tycker han att Violeta Bulc, kommissionär i EU:s Transportkommission, verkar lyssna och förstå varför förutsättningarna att driva branschfrågor ökar.

Såväl Peter Lundgren som Jens Nilsson har att brottas med, inte så mycket ovilja, men mer okunskap bland de andra EU-parlamentarikerna samt en otroligt tung byråkrati.
Jens Nilsson inleder sitt möte med att berätta att han kommer att delta i Umeå när HSS genomför den största protesten hittills, den 6 juni i år. Dessutom lovordar han HSS och säger att det har gjort skillnad.
– Initiativet har svängt opinionen, säger han. Men, det här är bara början, ett litet steg framåt.

Hur det fortsätter, beror mycket på hur samarbetet mellan de olika medlemsländerna fortskrider.
– Ett bra samarbete kräver att man erkänner problemet, understryker han.
Nilsson tycker också att tankarna kring mautbrickan och ett gemensamt system, är mycket intressant.

Något som både Lundgren och Nilsson ser, är hur verksamheter som omgärdar transportbranschen, som verkstäder, däckfirmor, bensinstationer med mera, påverkas negativt av den okontrollerade utländska trafiken och andra oseriösa aktörer. Thomas Morell, Sveriges Åkeriföretag (SÅ) lyfter även den organiserade brottsligheten.
– De vill ha tillgång till transporterna för att kunna frakta sina varor, stulna eller ej, droger och annat, säger han. Och alla dessa skjutningar som äger rum idag, till exempel i Göteborg, görs med vapen som sannolikt också kommit hit via vägtransporter.
– Det verkar dessutom finnas en del länder vill motarbeta ett seriöst EU, säger Fredy Welle.

Jens Nilsson menar att vi inte ska underskatta de krafter som vill ha en allt mer liberal transportnäring.
Svenskt näringsliv tycker att vi nog ska tåla lite konkurrens och verkar ta lite lätt på problematiken, säger han. De är tuffa motståndare.

Beställaransvaret kommer också upp under mötet med Nilsson, som tycker att det måste formuleras på ett sätt som omöjliggör att man kan undandra sig från det.

Likhet inför lagen är ett ständigt återkommande tema.
– Vi kan inte göra skillnad på folk, säger Thomas Morell med eftertryck. Det handlar inte om att vi vill tillåta svenska förare köra på fyllan, men idag är det otvetydigt skillnad på straffen som utdelas?

Han pekar på att om straffsatsen är låg, låter man icke-nordiska medborgare löpa på grund av kostnaderna att driva ett sådant fall.

Att de nya medlemsländerna företrädesvis från öst, har skapat mer gnissel i maskineriet, är de flesta väl medvetna om. Det kan ifrågasättas hur ett land som Rumänien ens kunde bli medlem och dessutom med så stort genomslag i politiken.
– Göran Person sa en gång att det är bättre att ha dem inne än utanför och snart tillsammans med ryssarna igen, säger Jens Nilsson. Polen byggde ett land efter demokratiseringen, men det har inte länder som Rumänien gjort och vi kan påverka dem i rätt riktning.

Såväl Lundgren som Nilsson uttryckte stort gillande över seriositeten hos HSS och att verkligen alla är välkomna att vara med i gruppen.
– Vi måste få bort grupperingar så därför är du välkommen som personbilist, lagerarbetare, förskolelärare, ja vem du än är och oavsett vilken politisk inriktning du föredrar, eftersom det som sker ute på vägarna, drabbar oss alla lika hårt, avslutar Johan Kullgren och får medhåll av alla närvarande.

Ett större reportage om mötet i Bryssel kan du läsa i Proffs nr 5-2015, som kommer ut i maj.

Om artikeln

Publicerad: 2015-04-23 18:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bryssel EU Här stannar Sverige Studiebesök