Klinga bergtäkt. Det var här den tragiska olyckan inträffade.Fotograf: Google

Fick böta 1,5 miljon efter dödsolycka

Befab Schakt AB har dömts att betala företagsbot på 1,5 miljoner kronor efter en dödsolycka 2011 i Klinga bergtäkt utanför Norrköping. Det relativt höga beloppet motiveras bland annat med att bolaget tidigare fått betala företagsbot på grund av arbetsmiljöbrott. Befab Schakts tidigare vd döms till villkorlig dom, medan åtalet mot en arbetschef ogillas.

I januari 2011 klämdes en 62-årig man ihjäl i Klinga bergtäkt. Mannen arbetade ensam vid ett transportband som matade ett mobilt krossverk med sten. Han fastnade i transportbandet och drogs med, och klämdes sedan till döds mellan bandet och underkanten på ändtrumman.

Det finns inga vittnen till olyckan. Mannen upptäcktes av en arbetskamrat först efter någon timme och var då livlös.

I juli förra året åtalades Befab Schakts tidigare vd och en arbetschef för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Dessutom yrkade åklagaren på företagsbot på två miljoner kronor för Befab Schakt.

Enligt åtalet hade de båda cheferna på olika sätt brustit i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och därigenom av oaktsamhet orsakat 62-åringens död. De hade inte riskbedömt arbetet vid transportbandet. De hade inte sett till att transportbandet hade skydd som hindrade kontakt med rörliga delar, och heller inte att det fanns nödstopp som kunde nås av den som arbetade där och snabbt stoppa arbetsutrustningen.

Dessutom brast det i fråga om rutiner och kontroll av verksamheten.

Norrköpings tingsrätt gör i det stora hela samma bedömning som åklagaren: Befab Schakt AB har inte bedrivit något systematiskt arbetsmiljöarbete, och det fanns inga riskbedömningar. Och bristerna i arbetsmiljön orsakade 62-åringens död.

Frågan var då om någon av de åtalade kunde hållas ansvarig för olyckan. Beträffande arbetschefen konstaterar tingsrätten att han vägrat skriva på en handling med delegering av arbetsmiljöansvar från vd till arbetschef.

Hörd om saken uppgav arbetschefen att det varit oansvarigt av honom att skriva under den delegation vd:n tagit fram. Han hade inte tillräckliga kunskaper i frågorna och inte tillräckligt med verktyg.

Enligt tingsrätten hade det heller inte med hans arbetsuppgifter eller ställning följt ett ansvar för säkerheten på arbetsplatsen eller ett arbetsmiljöansvar. Därför ogillas åtalet mot arbetschefen.

Befab Schakts tidigare vd hålls ensam ansvarig för arbetsmiljöbristerna, och 62-åringens död. Påföljden bestäms till villkorlig dom, som med hänvisning till den långa tid som gått sedan brottet begicks inte förenas med dagsböter.

Befab Schakt AB döms att betala företagsbot på 1,5 miljoner kronor. Avgörande för beloppets storlek har varit dels den allvarliga följd arbetsmiljöbristerna har fått, dels det faktum att bolaget tidigare har fått betala företagsbot på grund av att arbetsmiljöbrott begåtts i näringsverksamheten.

Det tingsrätten syftar på är en olycka som inträffade den 3 september 2008 vid Aska bergtäkt utanför Linköping. En mekaniker höll då på med underhållsarbete på en mobil kross när en krossplatta föll över honom och träffade hans rygg och ben. Mekanikern fick krosskador på organen i buken samt på mjuk- och skelettdelar i bäckenet och benen. Skadorna var livshotande.

Det hade inte gjorts någon riskbedömning av arbetsförhållanden och arbetsutrustning. Den lyftutrustning som användes vid arbetet hade flera brister. Befab Schakt AB tvingades den gången betala 300 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

Om artikeln

Publicerad: 2015-04-17 15:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Befab Schakt AB Företagsböter Norrköpings tingsrätt