Fängelse och dryga böter för ”livsfarlig” skrottransport

Avställd lastbil belagd med körförbud, överlastad med skrot, stoppades på väg mot Kalmar. Föraren fick fängelse och ägaren till skrotet fick kraftig företagsbot. Polisinspektör Håkan Gustavsson trodde han borde ha sett det mesta, men den 9 februari, höjdes nivån ytterligare. Nu har domarna fallit.

Håkan Gustavsson ingår i Specialgruppen mot kriminalitet på väg. Ett projekt som lanserades innan polisens omorganisation gjordes och som nu riskerar läggas ner. Deras uppgift är att agera mot all sorts kriminalitet som pågår på vägarna. Det kan vara droger, kriminella som kör omkring, kort sagt allt och även den tunga trafiken inklusive ADR, ingår i deras uppgifter.
– Detta ekipage innebar fara för andras liv, säger Gustavsson till tidningen Barometern. Han berättar vidare att fordonet tidigare hade svajat betänkligt, vilket föranledde en kontroll.

Med överlast och en i det närmaste obefintlig surrning samt med sidolämmarna på flaket bågnande, var det bara slumpen som gjorde att inget hände.

Lasten, som var på väg till Stena Metall i Kalmar, bestod av pressade bilar, motorblock och annat skrot.
– Det kom från en skrot i Alsterbrotrakten, berättar Gustavsson. En enskild firma ägd av Momcilo Djordevic hemmahörande i Målerås.

Lastbilen som stoppades, var såväl avställd som belagd med körförbud och i dåligt skick. Den är svenskregistrerad och ägs av Marcin Bledzinski i Örsjö som lånat ut den till Stevica Petrovic från Serbien. Petrovic kan inte heller redogöra för hur länge han befunnit sig i Sverige.
– Petrovic hade endast körkort för personbil och ingen ADR-behörighet, berättar Gustavsson.

Petrovic greps och anhölls senare samma kväll. Även ägaren till lasten, Djordevic, togs in för förhör.

Enligt uppgift fördes ekipaget till sin ursprungliga slutdestination Stena Metall i Kalmar, som av polisen ombads ta in bilen på området då det läckte vätskor från flaket. Räddningstjänsten tillkallades för sanering.

Proffs tar kontakt med Stena Metall i Kalmar och efter ett antal vidarehänvisningar, hamnar vi hos informationschef Åsa Ahlgren-Berndtson på Stena Recycling i Göteborg.
Vilka rutiner har ni kring hantering av dylika fall?
– Vi har ett ständigt pågående arbete med säkerhet, men när transporterna utförs av utomstående transportörer, har vi inga befogenheter att kontrollera fordon, svarar Ahlgren som gärna ser ett ökat utbyte av information med berörda myndigheter när det gäller undermåliga transporter.

Lasten var inte förbeställd av Stena som inte heller visste att den var på väg.

Kan vem som helst komma med skrot även oanmält?
– Ja, men det är mottagningskontrollen som styr om det kan säljas, säger Ahlgren och tillägger att det var polisen som bad Stena ta in lasten på området.

Att det nu blev en fällande dom, menar Gustavsson beror på att man gjorde ett omfattande och grundligt arbete, trots att det gick snabbt och han menar att domen är mycket välskriven.
– Samarbetet mellan olika myndigheter som till exempel miljödelen i form av miljövårdsutredare Göran Bengtsson, gjorde att vi kunde skapa ett bra underlag för den engagerade chefsåklagaren Stefan Edvardsson i Jönköping att driva fallet med, säger Gustavsson. Samarbete över gränserna är oerhört viktigt.

Det här var ett hårresande exempel på nonchalans mot trafiksäkerheten.
– Det visar hur cyniska företagare kan vara när de försöker sänka sina transportkostnader, säger Gustavsson.

Miljövårdsutredare Göran Bengtsson håller med.
– Och det slår undan benen för seriösa åkare.

Petrovic som körde fordonet, dömdes av Kalmar Tingsrätt för miljöbrott, otillåten avfallstransport samt grov vårdslöshet i trafik, till fyra månaders fängelse. Han har fått reseförbud med anmälningsplikt tills domen vinner laga kraft den 5 maj 2015. Han ska även betala 800 kronor till Brottsofferjouren.

Lastens ägare, Momcilo Djordevic, fick en företagsbot på 50 000 kronor.

Proffs har gjort omfattande försök att komma i kontakt med Marcin Bledzinski, Stevica Petrovic och Momcilo Djordevic, men inte lyckats. Inte heller Djordevics firmanamn kan hittas och det företag hans namn går att förknippa med i Nybro, har ogiltigt telefonnummer.

Mål nr: B 508-15 (Kalmar Tingsrätt)

Om artikeln

Publicerad: 2015-04-20 15:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Kalmar Tingsrätt Rättsfall Skrottransport