Utökat krav på TMA-skyddat bärgningsarbete

Arbetsmiljöverket utökar nu förbudet mot att utföra bärgnings- och annat servicearbete utan TMA-skydd till att omfatta även delar av E4 och E16 inom Gävleborgs län.

Tidigare gällde förbudet att utföra någon form av servicearbete (som bärgning, bogsering, reparationer och byte av däck) på E4 inom Stockholms och Uppsala län, E20 och E18 inom Stockholms län, Värmdövägen och Nynäshamnsvägen.

Till förbudet är kopplat ett löpande vite på 100 000 kronor för varje gång arbete utförs utan att villkoret om påkörningsskydd är uppfyllt.

Sedan skyddsombudet vid Gävle Auto-Bärgning AB i november förra året begärt ingripande med föreläggande eller förbud har Arbetsmiljöverket nu beslutat om ett liknande förbud på E4 och E16 inom Gästriklands län från 31 mars i år. Förbudet gäller nedan angivna vägsträckor och på samtliga till dessa anslutande av- och påfarter:

  • E4 från och med trafikplats Hyttön till och med trafikplats Tönnebro, det vill säga från Älvkarleö i söder till avfarten mot Bollnäs, riksväg 83.
  • E16 från och med trafikplats Gustavsbro i västra utkanten av Gävle (där E16 ansluter till E4), fram till och med trafikplats Tegelbruket (Storvik) och anslutningen till riksvägarna 68 och 80.

Kravet är nu som tidigare att arbetet ska skyddas av ett TMA- eller TA-fordon som Trafikverket godkänt för användning på statliga vägar. Kravet gäller inte om polis eller räddningstjänst innan servicearbetet påbörjas stängt av aktuellt körfält och intilliggande körfält, eller om arbetet utförs på en särskilt från körfält och vägren avskild kontrollplats.

Förbudet gäller ännu så länge bara Gävle Auto-Bärgning AB, men utsträcks från 31 maj till att omfatta alla bärgningsföretag i området.

Enligt uppgift från Arbetsmiljöverket ska det så kallade bärgarförbudet under 2015 spridas även till andra hårt trafikerade vägar, i första hand runt Malmö och Göteborg. Dessutom diskuteras en utökning av förbudet till att omfatta vissa vägar inom Södermanlands och Östergötlands län, och samtliga skyddsklassade vägar inom Stockholms län.

Om artikeln

Publicerad: 2015-03-27 17:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Bärgning TMA-skydd