TRANSPORTFUSKET I FOKUS
Trafikpolisen i Västra Götalands ingripande resulterade i 40 000 kronor i sanktionsavgift samt ett lysande tillfälle för Kronofogden att driva in 10 000 kronor i gamla obetalda böter från den bulgariske åkaren och chauffören.Fotograf: Privat

Texasbil fick betala både sanktionsavgift och gamla böter

Den har synts i Sverige i flera år. Många i branschen har hört av sig till tidningen Proffs och tipsat om den bulgariska dragbilen, som av ganska lättförklarliga skäl går under namnet "Texasbilen". Man har länge misstänkt att den utfört olagliga cabotagekörningar, alternativt rullat i olaglig yrkesmässig trafik.
Den 3 mars var det slutkört för lastbilen och misstankarna besannades, tack vare trafikpolis Kjell Andersson och hans kollegor i Västra Götaland, som stoppade ekipaget på E20 vid Göteborg.

Kjell Andersson och hans kollegor känner så klart till ”Texasbilen” sedan lång tid tillbaka. Den har stoppats förr. Skillnaden den här gången var att åkeriet fick betala för sig.
– Jag har stoppat bilen tidigare och bötfällt den bulgariske chauffören för brott mot kör- och vilotiderna. Jag och mina kollegor har bötfällt honom tre gånger sedan år 2012, förklarar Andersson.

Men även om chauffören tidigare har fått böter, är det ju som bekant inte ovanligt att dessa aldrig betalas. Och föraren i ”Texasbilen” är inget undantag i det avseendet.
– Vi kunde konstatera att chauffören hade obetalda böter på cirka 10 000 kronor, vilket gjorde att Kronofogden blev inblandad.
Någon vägavgift hade han inte heller betalt vid tillfället då ekipaget kontrollerades, så trafikpolisen skruvade därför av registreringsskyltarna.

En handfull läsare har hört av sig till Tidningen Proffs och undrat vad som egentligen hände med ”Texasbilen”, där den stod uppställd vid E20. Man hade noterat ”polisaktivitet” kring ekipaget under en längre tid.
Varför stod den kvar vid vägkanten så länge?
– Det tog cirka 45 timmar innan vi fick betalt. Och då måste vi med jämna mellanrum åka ut och titta till ekipaget, berättar Kjell Andersson.

Efter närmare två dygns ”stillestånd” betalades både sanktionsavgiften på 40 000 kronor och skulden på 10 000 kronor till Kronofogden.
– Någon klampning var inte aktuell. Det räckte med att vi tog registreringsskyltarna, konstaterar Kjell Andersson.

Helsingborgspolisen har som bekant varit på hugget på senare tid. Men det betyder inte att kollegorna i Västra Götaland har legat på latsidan. Sedan den 1 mars har de utfärdat sanktionsavgifter till tre åkerier som kört olagligt.
– Och fler kommer, lovar Kjell Andersson.
– Det har ju blivit enklare för oss såtillvida att beviskraven nu ligger helt på det misstänkta åkeriet. Förr var det vi som hade den bördan.

Proffs återkommer med ytterligare artiklar om ”Texasbilen”. Det som är extra intressant för oss att titta närmare på är vittnesuppgifter som kommit till tidningen, som pekar ut en och samma speditör och även en, icke helt okänd, transportköpare.

Var ”Texasbilen” är idag känner polisen inte till.
– Nej, jag har inte sett till den på senaste tiden, avslutar Kjell Andersson.

Om artikeln

Publicerad: 2015-03-23 19:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Bulgarien E20 Göteborg Olaga cabotage Texasbilen