Nu JO-anmäls Sundsvalls tingsrätt

Sundsvalls Tingsrätts friande dom mot den makedonske föraren, med falska, bulgariska handlingar, har av flera - såväl åklagare, jurister och poliser - benämnts som "skandalös", "märklig" och "obegriplig". De efterföljande protesterna på våra vägar, har satt fokus på branschens problem, inte minst medialt och då tyckte Ann-Marie "Ammi" Eriksson i Timrå, att det var dags för ytterligare ett steg. Hon har gjort en JO-anmälan.

Ammi driver Timrå Trafikcenter alldeles nära Sundsvall, där hon utbildar framtidens chaufförer. Chaufförer som ska kunna arbeta i Sverige på vägar som trafikeras av kompetenta kollegor med adekvata utbildningar – oavsett land. Så är det inte idag och utvecklingen ser just nu inte tillfredsställande ut.

Hon är en inte helt okänd profil inom transportbranschen. Och Sundsvall var också först ut med att köra kortege i samband med protesterna. Inte sällan träffar hon medlemmar ut Facebook-gruppen Kollegor På Väg, KPV, och det har anordnats flera sammankomster.
När medlemmarna möts, blir det gärna kreativt tänkande för branschens framtid och JO-anmälan är ett exempel på detta.
– Jo, vi träffades några stycken här och då lyftes möjligheten att anmäla det bedrövliga hanterandet av det aktuella fallet, säger Ammi som blev den som fick skriva anmälan och hon hoppas att många tar möjligheten att fritt använda sig av hennes text som finns publicerad i Facebookgruppen, för att göra egna anmälningar.

Men varför görs denna anmälan till JO mot Sundsvalls Tingsrätt samt mot den aktuella åklagaren?
– För att vi ser hur svenskt rättsväsende inte har klarat att anpassa sig till den verklighet det nya transporteuropa innebär, svarar hon. Min åsikt är att till exempel nämndemännen, saknar kunskap om dessa brott och att åklagarna har för lite kunskap.

Dessutom är genomsnittsåldern på nämndemän i Sverige cirka 59,3 år varav den äldste är 89 år.
– Detta speglar inte den verkliga demografin i samhället, hävdar hon och tillägger att det som hänt ute på vägarna, har hänt med rasande fart på bara ett decennium vilket kan vara svårt för många nämndemän att hantera.

Ammi ifrågasätter nämndemännens kompetens för att bedöma trafikbrotten som är aktuella idag eftersom reglerna är så komplicerade, att vare sig rådmän eller nämndemän förstår att tillämpa dem. Och de särskilda trafikåklagarna som sitter i Östersund, hanterar endast så kallade ”bötesbrott”, men inte brott mot till exempel cabotagedirektiven.
– Vad har egentligen dessa trafikåklagare för extra utbildning för att inneha den titeln, undrar Ammi.

Tillbaka till JO-anmälan där Ammi lyfter att domen förvisso överklagats, men att Hovrätten endast kan ompröva de tidigare brottsrubriceringarna som löd ”Brukande av falsk urkund” samt ”Olovlig körning”.
– I min JO-anmälan, lyfter jag fram flera andra saker som såväl tingsrätten (TR) som åklagaren uppenbarligen valt att bortse från och därför vill jag att JO ska kontrollera huruvida TR och åklagare skött sin uppgift.
Hon kan inte förstå varför åklagaren inte lyfte samtliga brott som, enligt Ammi, borde lagts föraren till last.

Hon tar upp att den makedonske lämnat in sina handlingar till Skatteverket som meddelade honom att det fanns brister i desamma, men ändå fortsatte han att arbeta i Sverige.
– Även om han har överklagat, ska han vänta tills myndigheterna har godkänt hans handlingar, säger Ammi. Dessutom har arbetsgivaren ett ansvar att kontrollera att den man anställer har korrekta handlingar, för att kunna betala in skatter och sociala avgifter.
Huruvida arbetsgivaren känt till att handlingarna varit falska, är inte ännu utrett.

En annan sak hon tycker borde uppmärksammats, är att den makedonske föraren i sin bevisföring använt tidningsartiklar om korrupta tjänstemän i Bulgarien som säljer falska handlingar.
– Han borde rimligtvis varit medveten om att det fanns en stor risk att råka ut för detta, säger hon. Varför reagerade han inte när han inte ens behövde uppfylla kravet på att ha varit bosatt i Bulgarien i fem år för att få medborgarskap?
Han har inte heller någon nära släkting i Bulgarien. Han behövde inte heller visa upp handlingar från Immigrant Service, vilket också borde varit en väckarklocka.

Ytterligare brister Ammi lyfter fram är varför han inte åtalades enligt ”Lag (2007:1157) om Yrkesförarbevis”.
– Handlingarna gjorde honom till bulgarisk medborgare, men med det kommer även kravet på yrkeskompetensbevis, YKB, för att få arbeta som lastbilsförare med godstransporter inom EU och EES, framhåller Ammi.
Det är också möjligt att han måste ha svenskt YKB om han är bosatt här i minst 185 dagar om året och är anställd av svenskt åkeri, menar Ammi.

Hon ställer också frågan om huruvida hans kör- och vilotider redovisats då han, bevisligen, använt sig av falska handlingar. Har även förarkortet varit falskt? Transportstyrelsen borde gjort en tillsyn på det aktuella åkeriet angående detta eftersom han enligt uppgift varit anställd där sedan maj 2014.
– Och det har totalt nonchalerats att han också borde åtalats för att ha vistats och arbetat i Sverige olagligt eftersom rätten konstaterade att handlingarna faktiskt var falska och att han därmed inte var en EU-medborgare, hävdar Ammi.

Hon anser att det är anmärkningsvärt att TR inte antecknat någon adress för honom trots att domen kunde överklagas. Då han inte var folkbokförd i Sverige, förelåg en risk att han kunde befaras lämna landet, vilket nu också har skett enligt uppgifter i media.
– En fällande dom skulle kunna innebära böter, eller fängelse, eftersom brottet kan komma anses som grovt och jag tycker att detta undlåtande är att betraktas som oerhört nonchalant av Sundsvalls Tingsrätt, avslutar en bestämd Ammi Eriksson i Timrå.

Om artikeln

Publicerad: 2014-12-23 10:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Falska körkort JO-anmälan Makedonien Sundsvalls tingsrätt