Sten Bergheden:

När tänker regeringen ge besked om längre och tyngre fordon?

Frågan om hur vi ska göra för att kunna ha längre och tyngre lastbilar på våra vägar i Sverige är utredd och klar från Transportstyrelsen. Enligt Transportstyrelsen är detta fullt möjligt och utredningen stod klar den 14 augusti 2014. Så inleds ett pressmeddelande från trafikutskottets Sten Bergheden (M).

Nu går Sten Bergheden vidare och har ställt en fråga till infrastrukturministern Anna Johansson (S) om när beslutet kommer.
Bergheden menar att industri- och åkerinäringen väntar på ett svar om hur regeringen tänker möjliggöra detta.

Sten Bergheden påpekar att detta inte är något nytt ärende och att den nya regeringen har haft tillräckligt lång tid på sig för att tillgodogöra sig ärendet. ”Därmed förväntar och förtjänar industrin och åkerinäringen ett svar!”, skriver han i sitt brev till Anna Johansson.

Att tillåta längre och tyngre lastbilar på våra vägar i Sverige är fullt möjligt, menar Bergheden. ”Det är bra för miljön och ökar konkurrenskraften och är till exempel genomfört i vårt grannland Finland”, skriver han avrundande i sitt brev.

Om artikeln

Publicerad: 2014-11-05 12:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Längre och tyngre fordon Sten Bergheden Trafikutskottet