Jurist kritiserar polisen för stoppat DHL-ekipage

Polisen: ?Beslutet står fast?

För den polskregistrerade dragbilen med DHL-trailer, tog resan denna oktoberdag slut mellan Sandviken och Gävle. Olaga yrkesmässig trafik, sade polisen. Föga anade de då vilka reaktioner som skulle följa - och från vem.

Dragbilen som stannats, visar sig först ha kopplat en trailer som kommit in i Skåne. Chauffören drog upp den till Helsingborg och där kopplade han en annan trailer för vidare färd till Västberga i Stockholm. I Stockholm kopplar han ytterligare en ny, färdiglastad trailer. I den fanns det gods från bland annat Finland och Mellaneuropa. Färden fortsätter norrut tills han stoppas.

Det här upplägget för en transport är idag mer regel än undantag och används av majoriteten speditörer som kan ha en flotta av utländska dragare som mer eller mindre permanent är stationerade i Sverige och endast förarna lämnar landet då och då för till exempel ledighet.

Polisinspektör Finn Edlund i Gävleborgs Län, engagerar sig starkt i problematiken som råder på vägarna och då särskilt den tunga trafiken. Han är mycket bestämd i sin bedömning i detta specifika fall och det har inletts förundersökning om olaga yrkesmässig trafik. Beställaransvaret drivs gentemot speditören.

Varför inte mot åkeriet också?
– Visst ligger ett ansvar även där, men i praktiken är det speditörerna som styr verksamheten och det är långt ifrån alltid som åkerierna vet vad bilarna gör, svarar Edlund.
Edlund pekar på att speditörerna däremot, vet exakt vad bilarna gör och därför vill han lägga resurserna där.

Att ekipage stoppas på detta sätt är inte helt ovanligt. Men den här gången händer något nytt. Polis Edlund får snart samtal från både DHL och från Transportindustriförbundets jurist Tommy Pilarp, som är missnöjda med det som skett. Tommy Pilarp vill få Finn Edlund att inse att han har gjort fel.

Edlund står emellertid fast vid sin bedömning. Enligt uppgifter till Proffs, ringer då Tommy Pilarp till Finn Edlunds chef. Men även där stöter han på motstånd. Nästa instans Pilarp kontaktar blir därför polismästarjouren, det vill säga jourhavande polischef.
– Man kan säga att Pilarp var tämligen upprörd, men beslutet, oavsett samtal, står fast, säger Finn Edlund bestämt.

Tommy Pilarp, som representerar speditörssidan, hävdar att den aktuella transporten är fortsättningen på en internationell transport. Men för den inställningen kunde Edlund inte finna något stöd i lagen. Han ställer sig också undrande till att Pilarp så snart efter att fordonet stannats, personligen ringer upp och går på som han gjorde. Varför detta upphetsade ingrepp i polisens arbete?

Proffs börjar undersöka saken och får ganska snart tillgång till ett mejl som Tommy Pilarp har skickat till flera speditörer. I mejlet berättar Pilarp för dem hur lagar och direktiv kring detta ämne ska tolkas. Han bifogar även en pdf-fil som förklarar hur man som speditör kan lägga upp sina körningar med de utländska fordonen.

I ”beskrivningen” åberopar Tommy Pilarp Rätts-PM 2010:08 Cabotage, som säger att en annan trailer ”bör” kunna kopplas.
– Men det saknas prejudikat på detta. När vi bedömer vad som är cabotage, är fordonet/fordonståget, den bestämmande komponenten. Dessa dragare kopplar ständigt nya vagnar utan att själva lämna landet, varför det rimligtvis inte kan vara en cabotagetransport, avslutar polisinspektör Finn Edlund.

Proffs ringer upp Tommy Pilarp och frågar varför han har ett sådant engagemang i DHL-ärendet och om det stämmer att han skickat mejl till speditörerna med instruktioner. Och jo, när han får veta att vi har det specifika mejlet, är det ett faktum. Men han påpekar samtidigt att den bifogade pdf-filen är offentlig.

Efter vårt samtal med Tommy Pilarp har vi skickat fler frågor till honom via mejl. Bland annat frågor där vi vill ha hans syn på Danmarks och Finlands agerande kring cabotagefrågan. Men trots idoga försök att få svar, även via telefon, har vi inte lyckats.

Vi har även bett DHL att kommentera det specifika fallet. DHL:s pressavdelning låter dock hälsa att det är en pågående process och att de därför inte kan uttala sig om fallet.

Fotnot

Här kan du läsa den pdf som Transportindustriförbundet, via Tommy Pilarps försorg, skickat till speditörerna.

Om artikeln

Publicerad: 2014-11-19 14:42
Kategori: Nyheter
Taggar: DHL Finn Edlund Kombitransporter Polis Tommy Pilarp