Fotograf: Tommy Holl / arkivbild

Svidande nederlag för Andreassons och Zimit i Förvaltningsrätten

De utländska chaufförer Andreassons Åkeri AB anlitat i egen regi och genom sitt bemanningsföretag Zimit Transportförmedling AB måste bedömas som anställda och inte som egenföretagare konstaterar Förvaltningsrätten i Göteborg. Vilket får till följd att Andreassons tvingas betala 9,8 miljoner och Zimit 15,5 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

I november 2012 höjde Skatteverket i ett omprövningsbeslut Andreassons underlag för arbetsgivaravgifter med 30 367 267 kronor för 2010 och med 205 032 kronor för 2011.
Andreassons hade inga egna anställda chaufförer, istället bemannade man sina 145 dragbilar med utländska enmansföretagare från främst Polen.

Skatteverkets utredning visade i allt väsentligt att de omkring 200 inhyrda egenföretagarna arbetat under anställningsliknande förhållanden.

Chaufförerna har stått under åkeriets arbetsledning och varit inordnade i detta bolags verksamhet. De har varje månad fakturerat Andreassons för utförd tjänst efter antal arbetade timmar. Åkeriet har anvisat uppdragstagaren vilket belopp denne ska fakturera.

Chaufförerna har inte haft några andra uppdragsgivare under den eller de perioder de har utfört arbete för åkeriets räkning. Fakturabeloppen, antal fakturerade timmar och antal fakturerade månader i kombination med regler om körtider och pauser visar att de flesta av de anlitade chaufförerna inte haft utrymme för andra uppdragsgivare än åkeriet.

Ingen av dem har haft svensk F-skattsedel, bara någon enstaka har haft intyg om socialförsäkringstillhörighet, E101- eller A1-intyg, som visar i vilket land chauffören ska vara socialförsäkrad.
Andreassons har inte betalat arbetsgivaravgifter eller gjort avdrag för preliminärskatt på de ersättningar chaufförerna fått.

Det skulle man ha gjort påpekade Skatteverket i sitt omprövningsbeslut, där Andreassons affärs- och skatteupplägg underkändes rakt av.

Sammantaget medförde Skatteverkets utredning och omprövningsbeslut att Andreassons underlag för arbetsgivaravgifter ökades med 30 572 299 kronor, motsvarande chaufförernas undanhållna löner.
Det ledde i sin tur till att åkeriet skulle betala 9 565 913 kronor i arbetsgivaravgifter, och 956 591 kronor i skattetillägg.

På motsvarande sätt, och på samma grunder, höjde Skatteverket genom ett omprövningsbeslut i juni förra året underlaget för arbetsgivaravgifter för Andreassons bemanningsföretag Zimit Transportförmedling AB. För 2011 höjdes underlaget med 23 253 306 kronor och för 2012 med 24 439 276 kronor.

Zimit (som begärdes i konkurs i juli 2013) bedrev under dessa år personaluthyrning inom åkeribranschen och tillhandahöll i huvudsak chaufförer till Andreassons Åkeri. Zimit hade ingen anställd personal utan anlitade istället utländska egenföretagare som i sin tur hyrdes ut till åkeriet.

Det har rört sig om uthyrning av nästan 260 chaufförer som av Zimit betecknats som utländska enskilda näringsidkare. Skatteverket konstaterade att ett par chaufförer har haft svensk F-skatt, andra bör anses uppfylla kraven för utsändning alternativt anses bedriva verksamhet i väsentlig omfattning i hemlandet. Men för 167 chaufförer har Zimit varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på utbetalda ersättningar.
Totalt för 2011 och 2012 handlade det om 14 508 920 kronor. Dessutom påfördes Zimit skattetillägg på 1 450 892 kronor.

Både Andreassons Åkeri och Zimit Transportförmedling överklagade Skatteverkets beslut. Förvaltningsrätten i Göteborg håller dock rakt igenom med Skatteverket. ”Det finns starka skäl att anta att inhyrningen av de polska chaufförerna på det sätt som skett varit en del i ett upplägg för att undvika skatt och sociala avgifter”.

Enda skillnaden gentemot de överklagade besluten är att Skatteverket på grund av senare inkomna uppgifter tillstyrkt att underlaget för arbetsgivaravgifter sätts ned med knappt 2,2 miljoner kronor för Andreassons Åkeri, och med 1,25 miljoner kronor för Zimits konkursbo. Och att skattetilläggen sätts ned i motsvarande mån. Vilket också Förvaltningsrätten beslutat.

Förvaltningsrättens domar i de båda målen innebär att Andreassons nu ska betala 9,8 miljoner och Zimit 15,5 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

Om artikeln

Publicerad: 2014-07-30 17:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Andreassons Åkeri AB Rättsfall Zimit