Fotograf: Göran Rosengren

Regeringen dubblar föreslagen sanktionsavgift

Regeringen har i en proposition till riksdagen förslagit att sanktionsavgifter införs för den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Regeringen avser att fastställa avgiften till 40 000 kronor, vilket är en fördubbling jämfört med vad Transportstyrelsen har föreslagit. Syftet är att få till en rättvis och effektiv konkurrens inom åkeribranschen.

–  Det ska inte löna sig att fuska på de svenska vägarna. Det ska löna sig att jobba, och att vara schysst. Därför föreslår vi nu kraftfulla sanktionsavgifter för den som bryter mot cabotagereglerna, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Detta är ett steg i att förbättra regelefterlevnaden på väg och regeringen arbetar även med förslag som rör tydligare krav på att kunna uppvisa bevismaterial vid kontroll och att polisen ska få möjlighet att låsa fast fordon (s.k. klampning), skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.
Regeringen har också skärpt beställaransvaret för den som köper en transport.

Anders Arvidsson på Rikspolisstyrelsen, säger i en radiointervju att han är oroad för det höga beloppet. Branschen däremot, anser att 20 000 kronor var i lägsta laget, vilket framgick under den debatt (Vägval 2014) som nyligen hölls i samband med Stockholm Truck Meet.

Mer om bland annat sanktionsavgifter och klampningsförslag, kan du läsa om i nästa nummer av Proffs (nr 6-2014), där vi redovisar även debatten på Stockholm Truck Meet.

Om artikeln

Publicerad: 2014-05-26 07:47
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotageregler Näringsdepartementet Sanktionsavgifter