Arkivbild.Fotograf: Tommy Holl

Samverkan inom virkestransporter kan ge flis i kassan

I Mälardalen skulle flistransporterna kunna effektiviseras med cirka 12-15 procent om transportkunderna skulle samverka runt transportarbetet och byta biobränslevolymer med varandra.
Det visar en studie från Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, där flödet för 42 värmeverk och cirka 4 500 avlägg simulerats, baserat på verkliga virkesflöden.

I projektet studerades bara potentialen i så kallade rena byten, som minskar transportsträckorna för bägge parter. Resultatet stämmer överens med tidigare analyser av lägesbyten med rundvirke mellan olika transportkunder, där medeltransportsavståndet kunde minskas med omkring 18 procent.

– I optimeringslösningar som ser till det totala flödet i en region, riskerar små transportkunder med mindre volymer och färre transporter att missgynnas. Då vinsterna av en effektivisering är så betydande kan det till exempel hanteras med vinstdelning mellan företagen, säger Petrus Jönsson på Skogforsk.

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-31 07:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Lägesbyten Miljö Skogforsk