Ingen belysning, uppfällt underkörningsskydd - och på tok för hög hastighet - är inget som polisen hade något att anmärka på...Fotograf: Hasse Johansen

Ekipage med osäkrad last och utan belysning – ”utan anmärkning”

Hasse Johansen och frun Katja Bodin sitter i personbilen den 28 februari. De kör söderut på E6 från södra Halmstad mot Helsingborg. Det dröjer inte länge förrän de blir omkörda av ett trailerekipage som färdas i mycket hög hastighet. Och nu börjar en halvtimme fylld av adrenalin. Och något som påverkar yrkesföraren Hasses syn på svensk polis?

Hasse kör annars lastbil och har sällan brått ens när han kör personbilen.
– Jag höll runt 90 km/h, säger han.

Det blev ett rejält drag när ett långtradarekipage plötsligt kör om Hasse och Katjas bil. Och båda ser att trailern har det bakre underkörningsskyddet uppfällt och att den således saknar såväl ljus som registreringsskylt bakåt.

De följer ekipagets vilda framfart och bestämmer sig snart för att Katja ska ringa polisen. I höjd med rastplats Snapparp vid Laholm, får de kontakt. För att få registreringsnumret på dragbilen, kör Hasse upp jämsides och Katja ser att hastighetsmätaren står på 106 km/h. Polisen får uppgifterna.

Samtidigt ökar dragbilen hastigheten och passerar Hasse på insidan.
Färden är vådlig och det vinglar ordentligt emellanåt.

Vid Båstad, på väg uppför Hallandsåsen, ringer polisen tillbaka. Ängelholmspolisen tar över och ska stoppa fordonet. Nu kör de om lastbilen och kör av vid en avfart till Ängelholm för att invänta ekipaget och för att se om polisen verkligen kommer att agera.
– När jag ser lastbilen igen, har den en polisbil efter sig så jag och Katja kör ut på motorvägen igen, berättar han.

Polisen tvingar ekipaget att stanna och Hasse kör in bakom dem och stannar kvar i bilen. Men nu sker en del oväntat.
Polisen talar med den estniske föraren och går sedan bort till Hasse som går ur bilen.
– Polismannen slår ut med armarna och undrar varför jag har ringt polisen – chauffören är ju nykter, förklarar Hasse upprört och tillägger att det var ju inte därför han ringde dem.

När polisen säger att de inget kan göra, tappar Hasse humöret och förklarar vad det handlar om. Att förutom den vådliga hastigheten, handlar det även om att underkörningsskyddet är uppfällt.
– Poliserna kryper in under och kollar och konstaterar att det inte lyser och att registreringsskylt saknas, säger Hasse.

De öppnar också dörrarna och ser att lasten består av stora timmerstockar lagda i pyramid.
– Jag tittade så noga det gick från där jag stod vid kanten, men kunde inte se några spännband, säger Johansen.

Nu får Hasse och Katja veta att lastbilen inte får köras vidare och att man ska återkomma till dem för att få in vittnesmål om detta och färden dit och med det, kör Katja och Hasse från platsen. Klockan är 15.30.
– Ännu har vi inget hört från dem, suckar han.

Proffs tar kontakt med polisen och det visar sig vara hart när omöjligt att få fram om en rapport skrivits. Men till slut lyckas vi, tack vare några polisers goda vilja.
– Polismännen på plats har skrivit: ”utan anmärkning”, svarar Lars-Göran Samuelsson, chef för Trafikenheten i Helsingborg.

Redan på fotot vi fått från platsen, ser vi flera brister på trailern, men detta kan Samuelsson inte hjälpa oss med utan ger oss ärendenumret som leder till kommissarie Anders Ekberg som även har funktionen chef för närpolisen i Ängelholm.

Han tar emot numret och ytterligare en del övrig information.
Vi undrar hur våra läsare ska förstå att poliserna skrivit ”utan anmärkning” på det aktuella ekipaget?
– Jag får ta kontakt med de poliser som varit på plats och fråga dem, svarar Ekberg.

På bilderna ser vi att det är Peak Logistics trailer och dem har Proffs tidigare varit i kontakt med, men då handlade det om Makedonska dragbilar. Den gången vidtogs konkreta åtgärder från Peaks sida. Vad säger de nu när polisen ansett allt var i sin ordning?

Fredric Tauberman hos Peak Logistics får bilderna som tagits, samt information om händelseförloppet.
– Om detta visar sig stämma, kommer den chauffören aldrig att dra en av våra trailers igen, svarar han med starkt eftertryck.

Efter ett tag ringer polisinspektör Birgitta Björk i Ängelholm upp Proffsredaktionen. Detta efter att hon talat med rapporterande polismän.
Vad grundade de sitt ”utan anmärkning” på?
– De agerade utefter sin kompetens och de har inte den djupgående kunskapen om lastbilar som till exempel trafikpolisen har, förklarar Birgitta.
Hon tillägger att man måste ha lite tur när man anmäler och hoppas på att ”rätt” polis kommer.

Men, har de ingen de kan ringa när de inte själva vet?
– Det är inte alltid lätt att få tag på någon att fråga, blir svaret och därför kunde inte heller hastigheten dokumenteras med hjälp av färdskrivaren. Att färden varit vinglig, förklarade chauffören hade berott på vinden.

Nu fanns det ju fler brister att slå ner på. Misstanke om bristfällig lastsäkring.
– Som jag sa, har de inte den kompetensen, säger Björk.

Behövs det då särskild kompetens för att veta att ett fordon ska ha såväl ljus bakåt som registreringsskylt?
– Fungerande ljus fanns, säger hon.

Men om skyddet är uppfällt, syns ju inte det, kontrar Proffs.
– Jaha, men nu valde de att inte bötfälla föraren utan anmodade honom istället att åtgärda den saknade registreringsskylten, säger polisinspektör Birgitta Björk efter en stunds tystnad och påtalar därefter bristen på verktyg för att säkerställa likhet inför lagen.”

Polisen menar att det viktigaste var att föraren var nykter. Proffs konstaterar att nykterheten sannolikt var det enda man hade kompetens att kontrollera?

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-14 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Likhet inför lagen Polis Rättsfall