Bergstruck föll utför slänt

Värmdöföretag riskerar dryga böter

Vid tippning av sprängsten rasade bergstrucken nedför en 5-7 meter hög slänt och hamnade upp och ned. Maskinföraren fick bland annat lungsäcken punkterad.
Vid tippstället saknades barriär eller liknande som skyddade mot nedstörtning. Arbetsgivaren, Värmdö Schaktmaskiner AB, har nu åtalats för arbetsmiljöbrott och riskerar att få betala en halv miljon kronor i företagsbot.

Olyckan inträffade 30 mars 2011 under anläggningsarbete vid Hede-Älvängen i Ale kommun. Från en tunnel transporterade maskinföraren sprängmaterial som skulle tippas vid en bergtipp. När han backade bergstrucken mot tippkanten rasade trucken nedför slänten. När den slutligen stannade låg den upp och ned.

Raset på 5-7 meter ledde till att maskinföraren fick punkterad lungsäck, brott på de flesta revbenen och sårskador på huvudet och armarna.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete (AFS 2010:1) ska det finnas en barriär som hindrar att fordon kör utför tippen. Alternativt att man tippar en bit från slänten och sedan med schaktbladsmaskin knuffar tippmassorna nedför slänten.

Vid den aktuella tippen fanns ingen barriär, inte heller användes någon annan metod för att arbeta säkert vid tippningen. Arbetsmiljöverket vände sig därför i maj 2011 till åklagare med en begäran om åtalsprövning.

Det framstår ”som i hög grad sannolikt att arbetstagarens skada skulle ha uteblivit om arbetsgivaren hade sett till att det vid olyckstillfället hade funnits en barriär vid tippstället Det finns därför skäl att misstänka arbetsmiljöbrott innefattande vållande till kroppsskada” påpekade Arbetsmiljöverket.

Kammaråklagare Maria Johansson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg har nu åtalat Värmdö Schaktmaskiner AB vid Alingsås tingsrätt. Den eller de personer inom bolaget som burit arbetsgivarens skyddsansvar har försummat sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att förebygga olycksfall, och har därigenom av oaktsamhet orsakat maskinförarens skador hävdar hon.

Oaktsamheten har, som Arbetsmiljöverket påpekade, bestått i att bolaget inte sett till att det fanns en barriär vid tippstället eller att annan metod för att arbeta säkert användes. Dessutom hade man inte gett tillräckliga instruktioner om hur arbetet vid bergtippen skulle utföras.

Därför anser åklagaren att Värmdö Schaktmaskiner ska dömas att betala företagsbot på 500 000 kronor för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.
Datum för rättegång är ännu inte bestämt.

Om artikeln

Publicerad: 2014-01-10 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Rättsfall Värmdö schaktmaskiner AB