DEN OSUNDA KONKURRENSSITUATIONEN
Det är chaufförens fel - allt! På den punkten är Dinotrans och Toten Transport rörande överens. I övrigt skiljer sig deras uppfattningar åt.Fotograf: Erik Juhani Martinsen

Dinotrans och Toten Transport oense om mycket, men?

Båda skyller på chauffören

De senaste dagarnas uppmärksamhet kring Dinotrans och Toten Transport har varit enormt stor. Häromdagen berättade ledningen för Toten Transport att det lettiska företaget har brutit mot det avtal som de båda företagen hade gjort upp, vilket resulterade i att Toten Transport, med omedelbar verkan, sa upp samarbetet med åkeriet.
Nu svarar den svenske koncernchefen på Dinotrans, Staffan Resare, att de aldrig har haft något avtal med Toten Transport.

Men Toten Transports vd håller inte med. Han bekräftar för norska TransportMagasinet att de hade ett avtal – med Dinotrans i Tyskland. Ett avtal som nu åkt i dokumentförstöraren.
– Toten Transport Oslo började köpa transporter av Dinotrans i slutet av augusti förra året. Vidare har vi haft omkring fem av deras bilar igång, vilket är väldigt lite i vår verksamhet, säger Rune Berg Stiansen, vd för Toten Transport Oslo, till TransportMagasinet.

– Vi har inte haft någon direktkontakt med Staffan Resare, som äger Dinotrans Group. Det är med vd:n i Lübeck, Martin Schmidt och hans mäklare, vi har kontakt. Alla avtal är gjorde med honom. Alla avtal, muntliga som skriftliga, är formulerade så att de kan sägas upp med kort varsel, vilket i det här fallet har visat sig vara ett klokt beslut, tillägger han.

Avtalen med Dinotrans reglerar priser per bil och kilometer. De är löpande och kan sägas upp utan uppsägningstid. Därutöver menar Berg Stiansen att han förutsätter att åkeriet håller sig till lagar och regler under sin verksamhetsutövning.

Han låter oss också veta att han är medveten om att även andra norska transportörer köper tjänster av Dinotrans.
– Toten Transport har i det här fallet accepterat den lägsta tariffen vi erbjuder, som gäller tvåaxlad dragbil. Vi har många andra kunder som betalar för treaxlade dragbilar och då kör vi med sådana, förklarar Staffan Resare i ett mail till redaktionen.
– Det är också så, att för att kunna utnyttja en treaxlad dragbil, ska den vara kopplad till en Skandinavientrailer och inte till en Europatrailer, som Toten Transport i det här fallet tillhandahållit, fortsätter han.

Staffan berättar att han har läst våra reportage och att han har några synpunkter som han gärna vill torgföra. Bland annat skriver han att Dinotrans och deras chaufför har gjort fel som har kört med det aktuella ekipaget till Norge under vintersäsongen – och att de borde ha upptäckt de dåliga däcken och avsaknaden av kättingar.

Stämmer uppgiften om att det är Toten Transport som har tillhandahållit den aktuella trailern?
– Ja! Det Dinotrans och Staffan Resare påpekar, att trailern hade dåliga däck, är självklart vårt ansvar till syvende och sist. Men det är chaufförens skyldighet att kontrollera fordonet före avfärd och anmäla till sina överordnade om han upptäcker några fel, förklarar Rune Berg Stiansen.
– Det är oerhört viktigt eftersom vi inte ser trailern dagligen. Vi har inte fått några sådana påpekanden och det är enligt vår uppfattning ett allvarligt brott, tillägger han.

Toten Transport-chefen berättar vidare att den aktuella trailern var i mycket gott skick i augusti och att den är av senare årsmodell. De har nu konstaterat att däcken inte håller måtten och ser allvarligt på det.
– Vi har stort fokus på kvalitet och har nu upptäckt avvikelser hos en av våra leverantörer. Åtgärder, utöver det nu avbrutna samarbetet med Dinotrans, är att vi också har satt igång en fullständig översyn av de 12-15 danska och tyska trailrar som vi har i verksamheten, fortsätter Berg Stiansen.

Toten Transport tar avstånd från det inträffade och säger sig göra sitt yttersta för att händelser som denna inte ska upprepas.
– Vi vill inte beskylla Dinotrans eller andra parter för att ha gjort fel i vår dialog med tidningen. Vi tar vårt ansvar på största allvar och har verkställt en rad åtgärder på de punkter som vi kan påverka, avslutar Rune Berg Stiansen.

Staffan Resare menar att hans chaufför inte borde ha kört in på den väg som han gjorde – och där han sedermera fastnade.
– Om bra drivhjulsdäck med vintermönster inte är tillräckligt för att ta sig fram med på ett industriområde, är det inte bilen där är fel på. Dinotrans använder endast kättingar i nödfall och för att förflytta ett ekipage kortare sträckor.
– Vi använder inte kättingar för att ta oss fram på områden med dåligt vägunderhåll. Det är godsavsändarens eller mottagarens uppgift att sörja för vägunderhållet på industriområden och privata vägar, menar Staffan Resare.

Han säger även att de har en väldigt omfattande trafik på Norge och att deras lastbilar, normalt sett, är komplett utrustade för norsk vinterkörning. Sett till det totala antalet lastbilar som åkeriet förfogar över, har de inte upplevt några problem med att ta sig fram.

En av våra frågor till Staffan Resare var om han ansåg att den aktuella chauffören hade erfarenhet av norska vintervägar? Det har vi inte fått något direkt svar på. Men i sitt mail skriver Resare följande:

Chauffören som för första gången körde fast, något som varken beror på däck eller kätting, har nu fått en ny erfarenhet som de flesta av oss antagligen har råkat ut för någon gång. Oavsett vilken nationalitet vi har.

Om artikeln

Publicerad: 2014-01-30 19:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dinotrans Filippinska chaufförer Toten Transport