Fotograf: Peggy Bergman/Scania

EU hotar stoppa långa och tunga lastbilar

Det var i april som EU-kommissionen lade fram ett förslag till nytt direktiv (EU-lag) när det gäller vikt och längd på lastbilar, vilket innebar att fordon längre än 18,75 meter och tyngre än 40 ton inte ska få köras i gränsöverskridande trafik, till exempel mellan Sverige och Danmark eller Sverige och Finland.

– Dessutom lade de fram förslag på nya enhetliga sanktioner inom EU där en överträdelse av vikten med 20 procent, det vill säga 48 ton, skulle kunna leda till återkallelse av trafiktillståndet, plus kraftiga böter, säger Tommy Pilarp, förbundsjurist på Transportindustriförbundet.

I mitten av september diskuterades förslaget i TRAN, EU:s transportutskott, där motståndet mot tyngre och längre fordon hos vissa ledamöter är mycket stort, främst från Österrike.

I början av november kom en rapport från TRAN:s rapportör, österrikaren Liechtfried, som även presenterades tilläggsförslag.

– Rapport med tillägg innebär en skärpning av det tidigare förslaget och betyder, enligt Liechtfried, att tyngre och längre fordon inte ens ska kunna tillåtas i nationell trafik. Dessutom skulle sanktionerna skärpas och ett överskridande av vikten med 10 procent skulle medföra återkallelse av trafiktillståndet, tillägger Pilarp.

Han påpekar att Transportindustriförbundet tidigt reagerade på förslaget eftersom det riskerar få allvarliga konsekvenser för den svenska transportbranschen och svensk basindustri.

Enligt det direktiv som gäller idag får en lastbil som körs i internationell trafik inte vara längre än 18,75 meter och/eller tyngre än 40 ton.
– I Sveriges har vi en så kallad ”lättnadsregel” i Trafikförordningen (artikel 4:14) vilket ska medge ”lättnad” eller ”undantag” från dessa mått. Lättnadsregeln underkändes förra året av Göta Hovrätt varför regeringen tog bort sanktionsmöjligheten i förordningen så att polisen inte kan agera av det skälet.

Transportindustriförbundet har arbetat med att få in ett tilläggsförslag som skulle låta medlemsstaterna tillåta tyngre, längre och högre fordon i trafik inom och mellan dessa medlemsstater under vissa förutsättningar.
– Vi lyckades genom påverkansarbete i Bryssel få EU-parlamentariker att lägga fram ett tilläggsförslag om just detta och det lades fram av Finlands Petri Sarvamaa och skrevs även under av flera svenska EU-parlamentariker, berättar Tommy Pilarp.

– Nu finns det tre tilläggsförslag vilka alla stödjer användandet av tyngre, längre och högre fordon, men det finns även förslag om att begränsa detta.

Nästa steg är att TRAN röstar om Kommissionens förslag, samt alla tilläggsförslag, i februari nästa år.

Om artikeln

Publicerad: 2013-12-20 12:47
Kategori: Nyheter
Taggar: 25.25 EU-direktiv Modulekipage