Fotograf: Mats Lundqvist

Dagab får tillstånd att övervaka hur chaufförerna kör

Dagab vill installera utrustning i sina bilar så att det går att övervaka och registrera eventuella fortkörningar. Syftet är att minska riskerna i trafiken genom att förmå chaufförerna att hålla hastighetsbegränsningarna. Datainspektionen har gett tillstånd för övervakningen.

Dagligvaruföretaget Axfoods division Dagab sköter logistiken till Axfoods butikskedjor Willys, Hemköp, PrisXtra och Tempo. Leveranser sker till cirka 500 butiker runt om i landet från Backa i Göteborg och Jordbro i Stockholm, och från två kompletterande färskvarulager i Borlänge och Jönköping.

Axfood/Dagab vill nu använda en tjänst kallad ”Trafiksäkerhet”, som bygger på ISA-teknik (intelligent stöd för anpassning av hastighet) där information från nationella vägdatabasen kombineras med information om var fordonet befinner sig. Därigenom går det att visa aktuell lagstadgad hastighet och den hastighet som fordonet har.

ISA-tekniken består av tre komponenter: en GPS-mottagare, en minidator och en stödenhet med en skärm som visar gällande hastighetsbegränsning och en varningssignal som börjar låta om det går för fort.

Tekniken innebär att föraren direkt på sin fordonsskärm kan se hur stor del av körtiden som hon eller han har hållit sig till lagstadgad hastighet, eller kört för fort. Statistikvyn fylls hela tiden på med information så länge körningen pågår.

Tanken är att chauffören därmed ska göras uppmärksam på hur hon eller han kör för att på så sätt hjälpa denne att köra på ett trafiksäkert sätt. När fordonet byter chaufför byts även förarkort i färdskrivaren och då nollställs statistikvyn. Ingen kan alltså se hur den som använt fordonet tidigare har kört.

Uppgifter från ISA-systemet sparas, och tas ut som rapporter på fordons- och förarnivå. Av rapporterna framgår hur chauffören kört Axfoods/Dagabs fordon, däremot inte var eller när eventuella fortkörningar skett. Med rapporterna kan bolaget visa chauffören hur mycket eller lite för fort han eller hon kört, och om det behövs uppmana denne att som det heter vidta trafiksäkerhetsåtgärder. Det vill säga sänka hastigheten.

Övervakningen är sådan att den kräver undantag från ett förbud i personuppgiftslagen, PUL. Datainspektionen har nu beslutat om ett sådant undantag. Beslutet gäller under förutsättning att Axfood rättar sig efter de särskilda villkor inspektionen satt upp.

Axfood måste bland annat se till att övervakningen är förenlig med god sed på arbetsmarknaden. Uppgifterna får sparas i maximalt tre månader och får bara användas ”för att förmå en förare att i tjänsten framföra ett fordon i enlighet med gällande hastighetsbegränsning”.

Företaget ska ha lämpliga och skriftliga rutiner för hur kontrollerna av chauffören, och återkopplingen till denne, ska ske. Och informera chauffören om detta. Man ska då också berätta att förarrapporterna av tekniska skäl i visa fall kan vara felaktiga.

Axfood måste också på olika sätt se till att inte vem som helst kommer åt uppgifterna i systemet.

Om artikeln

Publicerad: 2013-12-06 15:33
Kategori: Nyheter
Taggar: Axfood Chaufförer Dagab Datainspektionen Övervakning