Arbetsmiljöverket:

– Stora brister i bemanningsbranschen

Brister i introduktion och risk att personalens arbetsmiljö faller mellan stolarna. Och dubbelt så många anmälda arbetsolyckor per 1 000 anställda jämfört med genomsnittet på arbetsmarknaden. Så ser situationen ut i bemanningsbranschen hävdar Arbetsmiljöverket efter ett tvåårigt inspektionsprojekt.

Arbetsmiljöverket har mellan åren 2011 och 2013 granskat 332 bemanningsföretag och 427 inhyrande företag.
I projektet har man prioriterat de mest riskfyllda branscherna, bland annat truck och lager, industri och verkstad samt transport och åkerier.

Granskningen har lett till Arbetsmiljöverkets inspektörer pekat ut 1 162 brister och ställt 236 krav. Av de påtalade bristerna och ställda kraven riktade sig 682 mot bemanningsföretagen och 716 mot kundföretagen.

De brister som uppmärksammades handlade främst om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att vara ny på jobbet innebär till exempel en stor risk för arbetsskador. Arbetstagaren känner inte till riskerna och vet inte hur man ska undvika dem. Därför är en ordentlig introduktion viktig. Vid inspektionerna framkom emellertid att man ofta hoppar över eller drar ned på introduktionen. Vid ett plötsligt behov av arbetskraft prioriteras den faktiska arbetsinsatsen, introduktion och säkerhet kommer då i andra hand.
– Introduktion är extra viktigt i bemanningsbranschen. Den inhyrde är ny på arbetsstället vid varje nytt uppdrag, och har då inte kunskap om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Som inhyrd är det dessutom känsligt att visa att man inte kan eller inte förstår, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Speciellt för bemanningsbranschen är att två parter bär ansvar för arbetsmiljön, både arbetsgivaren (bemanningsföretaget) och inhyraren (kundföretaget).
– Man kan tro att de anställda därmed är dubbelt skyddade, men istället riskerar ansvaret att falla mellan stolarna. Det är mycket olyckligt i en bransch med så många unga anställda, säger Sjöberg.

Inhyrning av arbetskraft blir allt vanligare. År 1994 fanns det 5 000 bemanningsanställda, år 2012 var siffran 60 000, enligt branschens egna uppgifter.

Riskerna varierar naturligtvis beroende på var de arbetar, men oavsett det har bemanningsbranschen ett högre antal olycksfall än övriga arbetsmarknaden. År 2011 hade samtliga branscher ett snitt på 6 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta. Bemanningsbranschen hade den dubbla frekvensen, 12 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta.

Många unga arbetar inom bemanningsbranschen, och det är också främst de som skadar sig. Av de skadade i bemanningsbranschen var 60 procent under 35 år 2011, jämfört med 30 procent för arbetsmarknadens samtliga branscher.

Om artikeln

Publicerad: 2013-11-01 13:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Bemanningsföretag