DHL:s kristeam på plats i Filippinerna

DHL har skickat sitt kristeam, "Disaster Response Team" till krisdrabbade Filippinerna för att på plats hjälpa till i den förödelse som tyfonen "Haiyan" orsakat. Kristeamet kommer att hjälpa till med logistikstöd genom att hantera hjälpsändningar och inkommande förnödenheter.

En mobil lagerlokal har uppförts på flygplatsen i Cebu för att underlätta sorteringen av hjälpsändningar som sedan kommer att transporteras ut till de krisdrabbade människorna. Medlemmarna i kristeamet verkar på flygplatsen i Cebu som är intill landets mest drabbade ö Leyte med staden Tacloban.

Enligt FN har tyfonen påverkat omkring 9,5 miljoner människor och gjort 650 000 hemlösa. Tjänstemän från DHL på ön Leyte rapporterar att hundratals har dött i staden Tacloban, den stad som drabbats hårdast av tyfonen. Människor är i desperat behov av vatten, mat, medicin, hushållsartiklar, hygienprodukter och tak över huvudet.
– Situationen i Filippinerna, särskilt på ön Leyte, är förödande. Det är därför viktigt att mat och vatten så snabbt som möjligt når drabbade. Vårt kristeam kan ge logistikstöd till hjälparbetet på lokala flygplatser efter en katastrof och vi är glada att vi kan bidra med vår kunskap i det nu svårt drabbade Filippinerna. Vi vet att det ofta efter en katastrof uppstår flaskhalsar vid framför allt flygplatser som försvårar distributionen av förnödenheter. Här kan vi bidra som en central knutpunkt och snabbt utföra och organisera transporter av varor, säger Frank Appel, CEO Deutsche Post DHL.

Kristeamet har tillsammans med andra organisationer byggt ett provisoriskt lager på flygplatsen i Cebu för den ökande tillströmningen av förnödenheter och mediciner. Kristeamet kommer att hantera inkommande gods, göra en fullständig inventering av varor samt säkerställa att nödvändiga varor snabbt lastas på lastbilar eller i helikoptrar.

Eftersom vägarna är blockerade eller helt förstörda och det är svårt att ta sig vidare till drabbade närliggande öar används så kallade DHL Speedballs, specialgjorda säckar med förnödenheter som tappas från helikoptrar. Just nu packar personal på flygplatsen 300 säckar per dag som delas ut till i den drabbade regionen.
– Våra medarbetare i kristeamet är specialutbildade med hög logistik-expertis. Den stora utmaningen i Filippinerna nu är att distribuera hjälpen då vägar och broar är förstörda och det är svårt att komma ut på många öar, säger Chris Weeks, chef för DHL:s kristeam.

DHL:s globala kristeam omfattar tre arbetslag som företräder regionerna Asien, Latinamerika respektive Mellanöstern tillsammans med Afrika. Kristeamet består av över 400 specialutbildade medarbetare inom Deutsche Post DHL, som- utöver deras vanliga yrke – har erbjudit sig att stå till förfogande vid humanitära krissituationer runt om i världen.

Kristeamet kan infinna sig i ett krisområde inom 72 timmar, och kan bistå med hjälpinsatser i upp till tre veckor. Efter denna period beräknas internationella hjälpsändningar kunna hanteras av landets lokala myndigheter.

 

Om artikeln

Publicerad: 2013-11-15 15:09
Kategori: Nyheter
Taggar: DHL Filippinerna Katastrofhjälp Kristeam