Skangass anläggning i LysekilFotograf: Skangass

Chaufför nära dödas på cisternbygge

En betongbilschaufför träffades av en fallande planka när ett dåligt förankrat trapptorn rasade på en byggarbetsplats i Lysekil. Chauffören hade tur och fick bara lindriga skador, men det vara bara tillfälligheter som gjorde att han inte blev svårare skadad eller dödad konstaterade Arbetsmiljöverket efteråt.

Olyckan inträffade 22 augusti förra året vid byggandet av en betongcistern på Skangass terminal för flytande naturgas i Lysekil.
En chaufför från Kålleruds Transport AB i Säffle höll på att pumpa betong till bygget. I den hårda vinden rasade plötsligt ett trapptorn som byggdes upp i takt med att cisternen byggdes.

En fallande planka träffade chauffören över ryggen och högra skuldran, och slog honom till marken.
Han blödde och fick rejält ont men klarade sig i övrigt undan händelsen med ett kraftigt blåmärke.

Det hade kunnat gå mycket värre, och det tog också Arbetsmiljöverket fasta på när man i en skrivelse till Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål, Rema, begärde åtalsprövning.

Trots att chaufförens skador var lindriga så var orsakerna till tillbudet så allvarliga att Arbetsmiljöverket ville få prövat om inte företrädare för GP Ställningar AB, som byggde trapptornet, gjort sig skyldig till grov oaktsamhet. Det var bara tillfälligheter som gjorde att chauffören inte blev svårare skadad eller dödad påpekade man.

Eftersom trapptornet under byggtiden dessutom skulle utgöra en av utrymningsvägarna var den bristande förankringen ”ett osannolikt risktagande” gentemot de arbetstagare som jobbade med själva uppförandet av cisternen ansåg Arbetsmiljöverket.

Kammaråklagare Bo Lindgren vid Rema i Göteborg är av samma åsikt. Företrädare för GP Ställningar AB har försummat sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Man skulle ha sett till att trappställningen i hela sin längd var säkert förankrad och att alla spirskarvar var säkrade, och att byggnadsarbetet fortlöpande kontrollerades så att uppkommande arbetsmiljörisker kunde förebyggas.

Förutom chaufförens skada innebar även bristerna vid bygget av trapptornet att han och två ställningsbyggare av grov oaktsamhet utsattes för livsfara eller fara för svår kroppsskada påpekar åklagaren.

GP Ställningar AB har därför fått ett strafföreläggande med företagsbot på 100 000 kronor för arbetsmiljöbrott genom framkallande av fara för annan och vållande till kroppsskada. Bolaget har godkänt föreläggandet.

Om artikeln

Publicerad: 2013-11-27 15:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Arbetsplatsolycka Lysekil Skangass