Dyrare att bryta mot besiktningskrav

Så berör ändringarna åkeribranschen

Från och med juli nästa år kan det bli betydligt dyrare för den åkare som inte rättar sig efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter och besiktigar sina kranar, kranhytter och bakgavellyftar i föreskriven ordning.

Riksdagen antog i våras regeringens förslag till ändringar av arbetsmiljölagen. Ändringarna innebär att sanktionsavgifter ersätter straff för de allra flesta brott mot arbetsmiljölagen. Samtidigt höjdes högsta belopp för en sanktionsavgift från 100 000 till 1 miljon kronor. Syftet är att få ett effektivare sanktionssystem, och i förlängningen en bättre arbetsmiljö.

Brott mot arbetsmiljölagen innefattar brott mot själva lagen, mot arbetsmiljöförordningen och mot Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I dag är 122 bestämmelser i 34 föreskrifter direkt straffsanktionerade.

Arbetsmiljöverket har nu gjort en första översyn av vilka regler som framöver ska ha sanktionsavgifter istället för straff (böter) och skickat ett förslag på remiss.

För åkeribranschen är det framför allt ändringar i tre föreskrifter som får betydelse. Det är föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), om användning av truckar (AFS 2006:5) och om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7).

Den första föreskriften reglerar krav på besiktning av bland annat kranar, kranhytter och bakgavellyftar. I dag är den vanligaste påföljden för den som använder en sådan obesiktigad anordning (eller inte åtgärdat vid besiktning påtalade brister) företagsbot på 20 000 kronor. Där föreslår Arbetsmiljöverket istället en differentierad sanktionsavgift på mellan 40 000 och 400 000 kronor, beroende av hur många sysselsatta arbetsgivaren har. Den som har 500 eller fler sysselsatta betalar högsta avgiften. Den som har färre sysselsatta betalar enligt en särskild formel. Den som har 10 anställda ska exempelvis betala 46 000 kronor, den som har 50 tvingas punga ut med 75 000 kronor.

Samma sanktionsavgifter gäller för kravet på dokumentation (bland annat senaste besiktningsintyg och instruktioner för användning, drift och skötsel som är väsentliga) för den arbetsgivare som använder besiktningspliktiga anordningar.

Även för den som använder kranar eller truckar försedda med arbetskorgar finns liknande krav på besiktning och dokumentation, och sanktionsavgifterna är desamma.

I föreskrifterna om användning av truckar finns i dag en bestämmelse som säger att en truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och ge besked om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.

Bestämmelsen är i dag inte straffsanktionerad men Arbetsmiljöverket föreslår nu att det införs en sanktionsavgift för den arbetsgivare/inhyrare som bryter mot kravet på tillstånd. Skälet är att truckar är den typ av arbetsutrustning som är inblandad i flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöverket vill här ha en differentierad sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000 kronor, beroende av hur många sysselsatta arbetsgivaren/inhyraren har. Den som har 500 eller fler sysselsatta betalar högsta avgiften. Den som har färre sysselsatta betalar enligt en särskild formel. Exempelvis blir sanktionsavgiften för den som har 10 anställda 17 000 kronor, och för den som har 50 blir den 28 000 kronor.

Ändringarna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter är tänkta att börja gälla samtidigt som ändringarna i arbetsmiljölagen, det vill säga 1 juli 2014.

Om artikeln

Publicerad: 2013-09-11 12:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Besiktningskrav Sanktionsavgifter