Rasta öppnar sju säkra uppställningsplatser

Angreppen mot transportnäringen ökar. Dieselstölderna har ökat med 35 procent under 2013 jämfört med 2012. I reella tal handlar det om 5 140 stölder bara under första halvåret 2013. Branschen behöver fler säkra uppställningsplatser för lastbilar, men det har visat sig svårt att få dem lönsamma och det sker få nyetableringar. För att påskynda utvecklingen har Sveriges Åkeriföretag inlett samarbete med Rasta som redan finns etablerade runt om i Sverige.

Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag men även andra trafikanter erbjuds nu bevakade uppställningsplatser på sju av Rastas vägkrogar utefter de stora Europavägarna: Rasta Arboga E20, Rasta Brålanda E45, Rasta Hallandsås E6, Rasta Håby E6, Rasta Tanum E6, Rasta Tönnebro E4 och Rasta Ödeshög E4.

Rasta har goda erfarenheter av uppställningsplatser för lastbilar. Ett exempel är Stigs Center i Göteborg som tidigare var en av landets mest brottsutsatta platser. Det nya konceptet har bidragit till att kriminaliteten har minimerats och Stigs Center har istället blivit en av Sveriges säkraste uppställningsplatser.

Framgångskonceptet på Stigs Center i Göteborg är en bemannad övervakning med parkeringsvärdar under natten. Arbetsmodellen är nu alltså aktuell för sju av Rastas vägkrogar, som dygnet runt besöks av en större mängd tunga fordon.

I och med ökad säkerhet, ökar även den sociala kontrollen och skapar en bra miljö för chaufförerna. De känner trivsel, får tillfälle att ta sin lagstadgade vila utan att känna sig rädda och otrygga. Och utvilade chaufförer ökar trafiksäkerheten, skriver Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande.

– Vi ser positivt på projektet. Detta är ett sätt vi som branschorganisation kan bistå våra medlemmar och andra trafikanter. Självklart vill vi att politiker inser problemet, och kompletterar med säkra uppställningsplatser i framtiden, säger Tina Thorsell, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag.

Om artikeln

Publicerad: 2013-08-28 12:47
Kategori: Nyheter
Taggar: Rasta Säkerhet Säkra uppställningsplatser Sveriges Åkeriföretag