Fotograf: / illustration: NCC Virtual Design & Construction

NCC smälter snö – med kallvatten

Endast vanligt vatten behövs för att få bort föroreningar, snöhögar och trafikkaos från gatorna nästa vinter. NCC har uppfunnit en helt ny klimatsmart anläggning som klarar av att smälta och rena enorma mängder snö mitt i vintern. Nästa vinter vill NCC ta den till Sverige.

I vinter har NCC smält 500 kubikmeter snö, eller cirka 25 lastbilsflak snö, per timme på en ny sorts snösmältningsanläggning som än så länge bara finns i Oslo. Intresset är enligt företaget stort och många snörika länder har gjort studiebesök. NCC hoppas nu få tillstånd att använda metoden även i Sverige.

– Med den här tekniken behöver förorenad snö inte längre tippas direkt i våra hav och sjöar, vilket sker idag. Grundvatten, havsbottnar och luften blir renare. Vi behöver inte heller stora områden för att samla snömassor på och marken kan användas till något bättre. Dessutom blir det finare och mer framkomligt för trafikanter när stora och smutsiga snöhögar vid vägarna kan köras bort, säger, Hans Säll, marknads- och affärsutvecklingchef, NCC Roads Holding.

I vintras tog anläggningen i Oslo även vara på 1 000 ton grus och slam, ett bord, två par miniskidor och nycklar, samt flera mobiltelefoner och kreditkort. Allt detta hade annars följt med de förorenade snömassorna rakt ut i havet.

Metoden som löser problemen med snöhantering har NCC utvecklat själv och den är unik i sitt slag. Lastbilar tippar snön på en smältanläggning som ligger på en pråm. Snön matas fram i olika steg där den filtreras och renas. Inget bränsle behövs för att smälta snön, bara kallt sjö- eller havsvatten.

– Det här är den mest hållbara metoden för snösmältning hittills. Anläggningen använder vattnet den flyter på för att smälta snön. Det räcker att vattnet är fyra plusgrader så smälter snön. Under vintern håller de flesta vatten fyra plusgrader på 20 meters djup, säger Frida Panzar, varumärkes- och affärsutvecklare, NCC Roads Holding.

Antalet transporter för att forsla bort snön minskar också avsevärt, när det finns en anvisad och central plats att åka till. I större städer kommer det att behövas några fler och större snösmältningsanläggningar. NCC har ansökt om patent för metoden.

Om artikeln

Publicerad: 2013-04-30 07:41
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljö NCC Roads Holding Snöröjning