Utländska arbetstagare ska registreras

Utländska företag som utstationerar arbetstagare i mer än fem dagar i Sverige, blir tvungna att anmäla detta till Arbetsmiljöverket. De måste också utse en kontaktperson som de svenska facken kan förhandla med. Det är kontentan i en ny proposition från regeringen.

Kontaktpersonen ska också kunna ta emot delgivningar och tillhandahålla handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda.

– Dels handlar det om att se till så den enskilda arbetstagarens rättigheter tillgodoses. Dels är det så att om den svenska modellen ska fungera är det viktigt att fack och arbetsgivare ska kunna mötas, säger Niklas Gillström, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Anmälningsskyldigheten ska också skapa en tydligare bild av hur många utstationerade personer från andra länder som arbetar i Sverige vid varje givet tillfälle, och i vilka olika branscher de finns.

De utländska företag som inte följer de föreslagna reglerna, ska bli tvungna att betala en sanktionsavgift.
Enligt propositionen ska bestämmelserna införas i utstationeringslagen och börja gälla den 1 juli 2013.

Om artikeln

Publicerad: 2013-03-13 20:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Proposition Utstationeringslagen