Utredningsförslag:

Trängselskatt ska även gälla utländska fordon

2011 års vägtullsutredning har överlämnat sitt slutbetänkande till finansminister Anders Borg.
En av punkterna i betänkandet handlar om "rättvisefrågan", att reglerna ändras så att även utländska bilar ska omfattas. Betalning ska göras med stöd av transponder eller på internet. Om betalning inte gjorts i tid ska en underrättelse skickas och en förseningsavgift tas ut.

Förseningsavgiften är också något som retat upp de svenska trafikanterna. En missad betalning på 10 kronor, leder idag på en tilläggsavgift om 500 kronor. Orimligt, tycker nog de allra flesta – och utredningen föreslår att det beloppet sänks till 100 kronor.
Om man trots den första påminnelsen inte betalar, blir nästa tilläggsavgift 500 kronor, föreslår man.

I fall att trängselskatt, förseningsavgift eller tilläggsavgift inte har betalats i rätt tid, ska fordonet inte få användas. Det ska dock bara gälla om det obetalda beloppet uppgår till mer än 1 000 kr och betalningen är minst två månader försenad.
Polisen ska avskylta fordonet om det används i strid mot användningsförbudet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Om artikeln

Publicerad: 2013-02-08 11:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Förseningsavgift trängselskatt Utländska fordon