Fotograf: Tommy Holl

Andreassons Åkeri krävs på mångmiljonbelopp

Skatteverket kräver i ett omprövningsbeslut Andreassons Åkeri i Veddige på över 10 miljoner kronor i uteblivna arbetsgivaravgifter för år 2010. Åkeriet har hyrt in utländska egenföretagare som chaufförer, men eftersom dessa saknat både F-skattsedel och så kallat A1-intyg så ska nu Andreassons betala arbetsgivaravgifter för dem hävdar Skatteverket.

Andreassons har inga egna anställda chaufförer, istället har man bemannat sina 145 dragbilar med utländska enmansföretagare från främst Polen. De flesta av dem saknar egen lastbil. Dessutom saknar de både F-skattsedel och så kallat E101/A1-intyg, och har inte betalat vare sig skatt eller sociala avgifter. Varken i Sverige eller i Polen.
Nu har Skatteverket underkänt Andreassons affärs- och skatteupplägg.

Den utredning Skatteverket gjort visar i allt väsentligt att de omkring 200 inhyrda egenföretagarna arbetat under anställningsliknande förhållanden.
De har varje månad fakturerat Andreassons för utförd tjänst efter antal arbetade timmar. Ingen av dem har haft svensk F-skattsedel, bara någon enstaka har haft intyg om socialförsäkringstillhörighet, E101- eller A1-intyg, som visar i vilket land chauffören ska vara socialförsäkrad. Andreassons har inte betalat arbetsgivaravgifter eller gjort avdrag för preliminärskatt på de ersättningar chaufförerna fått.

Det skulle man ha gjort påpekar Skatteverket i sitt beslut. ”Enbart den omständigheten att den utländske näringsidkaren bedriver näringsverksamhet i sitt hemland räcker inte för att arbetsgivaren inte ska behöva göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Att den utländska näringsidkaren har en ´utländsk F-skattsedel´, eller kan visa att han är registrerad som näringsidkare i sitt hemland, påverkar inte uppdragsgivarens skyldigheter att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter.”.

Skatteverkets utredning visar också att en stor del av de utländska chaufförerna vistats stadigvarande i Sverige under år 2010, vilket innebär att de är obegränsat skattskyldiga här under detta år. Minst elva av chaufförerna var folkbokförda här, med tilldelat svenskt personnummer.

Sammantaget medför Skatteverkets utredning och omprövningsbeslut att Andreassons underlag för arbetsgivaravgifter ökas med 30 367 267 kronor, motsvarande chaufförernas undanhållna löner. Det leder i sin tur till att åkeriet ska betala 9 501 493 kronor i arbetsgivaravgifter. Dessutom åker man på 950 149 kronor i skattetillägg. Med ränta blir slutsumman 10 697 110 kronor.

Företagets vd Yvonne Andreasson har i en intervju med Sveriges Radio P4 Halland förklarat att man anser att Skatteverkets beslut är felaktigt, och att man ska överklaga.

Skatteverkets beslut har dock mötts av positiva kommentarer från branschföreträdare.
– Det är bra att vi nu får ett tydligt besked från Skatteverket, och att Skatteverket sätter till resurser för att stävja användandet av falska egenföretagare i åkerinäringen. Beslutet är ett första viktigt steg för att minska den osunda konkurrensen i åkeribranschen, säger Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, i ett pressmeddelande.

Och Johan Lindström, vd för Sveriges Åkeriföretag, säger till Svensk Åkeritidning:
– Vi ser positivt på beslutet, därför att det sätter ribban på vad som är en äkta och falsk F-skattare. Beslutet blir vägledande för de åkerier som använder sig av utländska bemanningsföretag i allt större utsträckning. Förhoppningsvis kan vi framöver få en konkurrens på mer lika villkor.

Till problemen med Skatteverket kan Andreassons också lägga att man nu stämts av Transportarbetareförbundet vid Arbetsdomstolen. Förbundet hävdar att en av åkeriets polska chaufförer i praktiken var anställd av bolaget, och att F-skatteupplägget bara var ett sätt att kringgå kollektivavtalet. Transport kräver 400 000 kronor i skadestånd.

Om artikeln

Publicerad: 2012-11-29 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Andreassons Åkeri AB Arbetsgivaravgifter Rättsfall Skatteverket