Sveriges Åkeriföretag välkomnar Kalibers granskning

Sveriges Åkeriföretag välkomnar Sveriges Radios program Kalibers granskning av den kriminalitet som drabbar åkerinäringen. Kriminaliteten är ofta ett sätt för utländska chaufförer att klara sin försörjning i samband med fullständigt orimliga anställningsvillkor, och för åkerier att utnyttja en alltför tunn lagstiftning.

Många i branschen har drabbats hårt av de brott som alltför ofta inte blir uppklarade och nu förväntar vi oss en rejäl upprensning. Bara dieselstölderna under år 2011 uppgick till 7300 stycken, i Västra Götalands län 807 stycken. Och inte minst finns det sociala dimensioner där utländska chaufförer utnyttjas på ett utstuderat sätt och varken får skälig lön eller sjukersättning. Dessutom ersätts de utifrån antal körda mil, vilket strider mot lagen.

– Vi har i flera år påtalat för polis, tull och andra myndigheter samt berörda ministrar att detta är ett allvarligt hot och ett underskattat problem hos landets makthavare, säger Thomas Morell från Sveriges Åkeriföretag.

– Våra medlemmar ser dagligen hur chaufförer utnyttjas på ett synnerligen utstuderat sätt. Som chaufförerna själva säger så är detta den ”nya svenska modellen” där priset för de billiga transporterna är olagliga metoder med både sociala och ekonomiska konsekvenser.

– Vi har förslag på hur ganska enkla förändringar kan rätta till mycket av det som är ruttet. Vi har merparten av branschen bakom oss. 8000 medlemsföretag vill se en upprensning, avslutar Thomas Morell.

Om artikeln

Publicerad: 2012-10-07 14:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Brott Kaliber Thomas Morell