Nytt säkerhetssystem ska förhindra upphinnandeolyckor

Volvo Lastvagnar har utvecklat Kollisionsvarning med nödbromsning, ett avancerat nödbromssystem med tidig kollisionsvarning som hjälper till att förhindra allvarliga olyckor som orsakas av bristande uppmärksamhet.

Påkörningar bakifrån utgör en betydande del av de trafikolyckor som inträffar. Volvo Lastvagnar har därför utvecklat ”Kollisionsvarning med nödbromsning”, ett avancerat nödbromssystem som även innehåller tidig kollisionsvarning. Bromssystemet, som finns på den nya Volvo FH-serien, har utvecklats som ett stöd för föraren för att på så sätt minska riskerna för så kallade upphinnandeolyckor.

Systemet bygger på en radar-/kamerakombination som identifierar och övervakar framförvarande fordon. Systemet kan registrera både stillastående fordon och fordon i rörelse och kan förhindra en kollision med fordon i rörelse vid relativa hastigheter upp till 70 km/h. När systemet upptäcker ett fordon som lastbilen kommer kollidera med om nuvarande hastighet behålls tänds en röd lampa i vindrutan för att få föraren att åter rikta sin uppmärksamhet på vägen.

– Vi vill inte ta över manövreringen från förarna, eftersom de har bäst möjligheter att bedöma situationen och kan göra en undanmanöver, säger Carl Johan Almqvist, ansvarig för trafik- och produktsäkerhet på Volvo Lastvagnar.

Men, om lastbilen inte registrerar någon reaktion från föraren, exempelvis rattrörelse eller inbromsning, börjar varningslampan i stället blinka och upprepade varningssignaler hörs. Om systemet fortfarande inte registrerar någon reaktion börjar det bromsa in försiktigt. Om inget av detta leder till något resultat aktiveras nödbromssystemet för att få lastbilen att stanna helt.

– I de flesta fall gör de första varningarna att föraren reagerar. Och i de ytterst få fall som det inte leder till någon respons från föraren finns det fortfarande tid för nödbromssystemet att hjälpa till att förhindra en allvarlig olycka, säger Carl Johan Almqvist.

I Europa kommer det att vara lagkrav med nödbromssystem i nya lastbilar från november 2015.

Om artikeln

Publicerad: 2012-10-05 09:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Säkerhetssystem Trafiksäkerhet Volvo Lastvagnar